หน้าแรก ทำเนียบทันตแพทย์ บริการ เทคโนโลยี สาระน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมตกแต่ง ทันตกรรมบดเคี้ยว ทันตกรรมรากเทียม ศัลศาสตร์ช่องปาก ปริทันตวิทยา
รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมบูรณะ ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมฟอกสีฟัน

 

 

ทันตกรรมเด็ก

PEADODONTICS

 

  ประวัติการศึกษา ทพญ.วรณัน ประพันธ์ศิลป์ ทบ., ป.โท สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก ป.เอก (Teeth Development)
ทพญ.วิชยา จีระเศรษฐ, ทันตแพทย์เด็ก คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
ปริญญาโท

ปริญญาเอก
อาจารย์ทันตแพทย์
สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก,
King's Collage, London
Teeth Development, King's Collage, London
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
European Orthodontic Society

  ประวัติการศึกษา ทพญ.วรณัน ประพันธ์ศิลป์ ทบ., ป.โท สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทพญ.วิชยา จีระเศรษฐ, ทันตแพทย์เด็ก คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
วุฒิบัตร

ปริญญาโท
อาจารย์ทันตแพทย์
สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (2551)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยศาสตร์การแพทย์คลินิก
(สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาต่อเนื่อง สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

............................................................................................................................

MAKE SURE OF YOUR SMILE. Copyright © 2004 SILOM DENTAL BUILDING. All Rights Reserved.

Call Center : (66) 2636 9091,97 Tel : (66) 2636 9092-5  Fax : (66) 26369096

e-mail : silomdental@silomdental.com