ทำความสะอาดฟัน ขัดฟัน คราบฟัน ขูดหินปูน

www.silomdental.com

หน้าแรก

ทำเนียบทันตแพทย์

บริการ

เทคโนโลยี

สาระน่ารู้

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

เครื่องฟอกสีฟัน l เครื่องทำความสะอาดฟัน Air Flow l เครื่อง X-Ray ทันตกรรม l เครื่องตัดแต่งเนื้อเยื่อ l กล้องส่องในช่องปาก

เครื่องผ่าตัดทางทันตกรรม l โปรแกรม NobelGuide l โคมไฟผ่าตัดใหญ่ l เก้าอี้ทันตกรรม l ห้องทำให้ปลอดเชื้อ l เครื่องมือรักษารากฟัน

เครื่องตัดแต่งเนื้อเยื่อในช่องปาก

PerFect TCS
Tissue Contouring System
เครื่องตัดแต่งเนื้อเยื้อ โดยใช้กระแสไฟฟ้าความถี่สูงช่วยในการจัดการกับเนื้อเยื่อในช่องปากได้สะดวก มีประสิทธิภาพ แม่นยำ แน่นอน และลดปัญหาเลือดออกระหว่างปฎิบัติงาน

เครื่องตัดแต่งเนื้อเยื่อ Tissue Contouring

ควบคุมเลือดด้วยปลายอิเล็คโทรด

  • ในกรณีที่มีเลือดออก จากการกรอเตรียมฟันเพื่อการอุดฟันหรือทำครอบฟัน สามารถนำ PerfectTCS มาใช้เพื่อห้ามเลือดได้เพียงแตะบริเวณที่เลือดออกเพียงเบาๆให้เป็นแนวตามรอยแผล ด้วยปลายอิเล็คโทรด
  • สามารถทำงานต่อได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้เลือดหยุด

เปิดทางให้ทำงานสะดวกขึ้น

  • ในการอุดฟันผุบริเวณใกล้เหงือก บ่อยครั้งที่พบว่าเหงือกบางส่วนงอกปิด หรือบดบังรอยผุทำให้เห็นไม่ชัดเจน Perfect TCS ช่วยกำจัดเนื้อเยื่อเหล่านี้ออกไปได้โดยไม่มีปัญหาเลือดออกตามมา
  • สามารถอุดฟันต่อได้ทันที ไม่มีปัญหาเลือดออก

ตัดแต่งเหงือกได้อย่างแม่นยำ

  • ด้วยปลายอิเล็คโทรด ที่เล็กและบางของ Perfect TCS จึงสามารถแต่งเหงือกได้อย่างละเอียดแม่นยำ ไม่ว่าจะต้องการตัดแต่งเพียงเล็กน้อยรวมไปถึงการตัดแต่งในบริเวณที่ทำงานยาก
  • การตัดแต่งนี้นำไปใช้ร่วมการพิมพ์ปาก การใส่ครอบฟัน หรือการตัดแต่งเพื่อความสวยงาม
เครื่องตัดแต่งเนื้อเยื่อ Tissue Contouring
เครื่องตัดแต่งเนื้อเยื่อ Tissue Contouring
เครื่องตัดแต่งเนื้อเยื่อ Tissue Contouring

เครื่องตัดแต่งเนื้อเยื่อในช่องปาก Perfect TCSเครื่องตัดแต่งเนื้อเยื่อในช่องปาก Perfect TCSเครื่องตัดแต่งเนื้อเยื่อในช่องปาก Perfect TCS

เครื่องตัดแต่งเนื้อเยื่อในช่องปาก Perfect TCSเครื่องตัดแต่งเนื้อเยื่อในช่องปาก Perfect TCSเครื่องตัดแต่งเนื้อเยื่อในช่องปาก Perfect TCS

ทันตกรรมรากเทียม l ทันตกรรมประดิษฐ์ l ทันตกรรมจัดฟัน l ทันตกรรมตกแต่ง l ฟอกสีฟัน l รักษารากฟัน
ศัลยศาสตร์ช่องปาก l ปริทันตวิทยา l ทันตกรรมเด็ก l ทันตกรรมบูรณะ l ทันตกรรมบดเคี้ยว l ทันตกรรมทั่วไป

............................................................................................................................
MAKE SURE OF YOUR SMILE. Copyright © 2004 SILOM DENTAL BUILDING. All Rights Reserved.
Call Center : (66) 2636 9091,97 Tel : (66) 2636 9092-5  Fax : (66) 26369096
e-mail : silomdental@silomdental.com