เครื่องมือรักษารากฟัน เครื่องมือทันตกรรมรักษารากฟัน รักษารากฟัน

www.silomdental.com

หน้าแรก

ทำเนียบทันตแพทย์

บริการ

เทคโนโลยี

สาระน่ารู้

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

เครื่องฟอกสีฟัน l เครื่องทำความสะอาดฟัน Air Flow l เครื่อง X-Ray ทันตกรรม l เครื่องตัดแต่งเนื้อเยื่อ l กล้องส่องในช่องปาก

เครื่องผ่าตัดทางทันตกรรม l โปรแกรม NobelGuide l โคมไฟผ่าตัดใหญ่ l เก้าอี้ทันตกรรม l ห้องทำให้ปลอดเชื้อ l เครื่องมือรักษารากฟัน

เครื่องมือรักษารากฟัน

เครื่องทดสอบความมีชีวิตของประสาทฟัน และวัดความยาวรากฟัน

เครื่องทดสอบความมีชีวิตของประสาทฟัน

และวัดความยาวรากฟัน

(Elements Diagnostic Unit and Apex Locator)

เทคโนโลยีในการค้นหาตำแหน่งของรูเปิดปลายรากฟัน เป็นเครื่องใช้ทดสอบความมีชีวิตของประสาทฟัน และยังเป็นเครื่องคำนวณหาต่ำแหน่งปลายรากฟันได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำ โดยอาศัยกระแสไฟฟ้าขนาดต่ำ ที่ใช้ได้ง่ายและสะดวก และไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดกับคนไข้ มีตัวประมวลสัญญาณ (signal processing) ติดตั้งมาในตัว ให้ผลเที่ยงตรงในทุกสภาวะ

เครื่องมือขยายคลองรากฟัน K3

K3 เครื่องมือขยายคลองรากฟัน

ที่ใช้ร่วมกับเครื่องและแฮนด์พีซ ทำด้วยโลหะนิเกิ้ลไททาเนียมที่มีความแข็งแรงและอ่อนตัวไปตามโค้งของรากฟันได้ดี ซึ่งได้รับการออกแบบให้มีความแตกต่างที่โดดเด่น โดยเป็นไฟล์ที่มีลักษณะเป็นเกลียวแบบ 3 ร่อง หรือ 3 ใบตัด (Tripple Fluted) ที่ถูกบิดให้เป็นเกลียวสำหรับใช้ในการขยายคลอง ซึ่งทำให้เกิดคมของเครื่องมือขึ้น 3 คม โดยคมทั้งสามนี้จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน (asymetric) ซึ่งช่วยให้เครื่องมือ K3 ทำการขยายคลองรากฟันได้อย่างรวดเร็ว และมีความสมดุลย์อย่างมาก

รายละเอียด

มอเตอร์ไฟฟ้าขยายคลองรากฟัน

TCM ENDO III

มอเตอร์ไฟฟ้าความเร็วต่ำ ชนิดควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ เหมาะสำหรับงานขยายคลองรากฟัน

เครื่องวัดความยาวรากฟัน Root ZX

Root ZX

เครื่องวัดความยาวรากฟัน เป็นเครื่องคำนวณหาต่ำแหน่งปลายรากฟันได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำ และสามารถต่อกับด้ามกรอฟันเพื่อใช้ในงานด้านเอนโดดอน

เครื่องหลอมกัตตาเปอร์ชา Touch'n Heat

Touch'n Heat

เป็นเครื่องกำเนิดความร้อน ใช้สำหรับอุดคลองรากฟันด้วยวิธี Warm Gutta Percha Technique โดยเครื่องจะส่งผ่านความร้อนจากปลายเครื่องมือไปหลอมกัตตาเปอร์ชาภายในคลองรากฟัน สามารถปรับระดับความร้อนได้หลายระดับ เป็นเครื่องกำเนิดและถ่ายเทความร้อน โดยให้ความร้อนสูงแบบฉับพลันบริเวณปลาย TIPS ทำให้กัตตาเปอร์ชาเหลวและทำให้เติมเต็มคลองรากฟันได้อย่างทั่วถึง เหมาะกับการรักษาคลองรากฟัน

หน้า 1 l 2

ทันตกรรมรากเทียม l ทันตกรรมประดิษฐ์ l ทันตกรรมจัดฟัน l ทันตกรรมตกแต่ง l ฟอกสีฟัน l รักษารากฟัน
ศัลยศาสตร์ช่องปาก l ปริทันตวิทยา l ทันตกรรมเด็ก l ทันตกรรมบูรณะ l ทันตกรรมบดเคี้ยว l ทันตกรรมทั่วไป

............................................................................................................................
MAKE SURE OF YOUR SMILE. Copyright © 2004 SILOM DENTAL BUILDING. All Rights Reserved.
Call Center : (66) 2636 9091,97 Tel : (66) 2636 9092-5  Fax : (66) 26369096
e-mail : silomdental@silomdental.com