โคมไฟผ่าตัดทันตกรรม โคมไฟทันตกรรม โคมไฟผ่าตัดใหญ่

www.silomdental.com

หน้าแรก

ทำเนียบทันตแพทย์

บริการ

เทคโนโลยี

สาระน่ารู้

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

เครื่องฟอกสีฟัน l เครื่องทำความสะอาดฟัน Air Flow l เครื่อง X-Ray ทันตกรรม l เครื่องตัดแต่งเนื้อเยื่อ l กล้องส่องในช่องปาก

เครื่องผ่าตัดทางทันตกรรม l โปรแกรม NobelGuide l โคมไฟผ่าตัดใหญ่ l เก้าอี้ทันตกรรม l ห้องทำให้ปลอดเชื้อ l เครื่องมือรักษารากฟัน

โคมไฟผ่าตัดทันตกรรม

โคมไฟผ่าตัดใหญ่ชนิดติดเพดานแบบโคมเดี่ยว สำหรับกรณีผ่าตัดในช่องปาก เช่นศัลยกรรมแม็กซิลโลเฟเชียลหรือรากเทียม ให้แสงธรรมชาติ ไม่ทำให้เกิดเงา ติดบนเพดานสะดวกในการใช้งานสามารถปรับสูง-ต่ำ ก้ม-เงย เอียง ในระดับต่างๆ หมุนรอบแกนและสามารถหยุดได้ทุกระดับที่ต้องการ มีกระจกกรองความร้อน ทำหน้าที่สกัดความร้อนจากหลอดไฟ ทำให้ลำแสงเย็นขณะทำการผ่าตัด

 

โคมไฟผ่าตัดทันตกรรม

 

ทันตกรรมรากเทียม l ทันตกรรมประดิษฐ์ l ทันตกรรมจัดฟัน l ทันตกรรมตกแต่ง l ฟอกสีฟัน l รักษารากฟัน
ศัลยศาสตร์ช่องปาก l ปริทันตวิทยา l ทันตกรรมเด็ก l ทันตกรรมบูรณะ l ทันตกรรมบดเคี้ยว l ทันตกรรมทั่วไป

............................................................................................................................
MAKE SURE OF YOUR SMILE. Copyright © 2004 SILOM DENTAL BUILDING. All Rights Reserved.
Call Center : (66) 2636 9091,97 Tel : (66) 2636 9092-5  Fax : (66) 26369096
e-mail : silomdental@silomdental.com