กล่องส่องในปาก กล่องส่องในช่องปาก กล่องส่องทันตกรรม

www.silomdental.com

หน้าแรก

ทำเนียบทันตแพทย์

บริการ

เทคโนโลยี

สาระน่ารู้

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

เครื่องฟอกสีฟัน l เครื่องทำความสะอาดฟัน Air Flow l เครื่อง X-Ray ทันตกรรม l เครื่องตัดแต่งเนื้อเยื่อ l กล้องส่องในช่องปาก

เครื่องผ่าตัดทางทันตกรรม l โปรแกรม NobelGuide l โคมไฟผ่าตัดใหญ่ l เก้าอี้ทันตกรรม l ห้องทำให้ปลอดเชื้อ l เครื่องมือรักษารากฟัน

กล้องส่องในช่องปาก Oral Camera

กล้องส่องภายในช่องปากนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ในงานทันตกรรมโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อช่วยวิเคราะห์สภาพภายในช่องปาก ที่ให้คนไข้สามารถเห็นสภาพภายในช่องปากของตนเองไปพร้อม ๆ กับทันตแพทย์ คนไข้จะเห็นถึงปัญหาภายในช่องปากซึ่งบางครั้งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ทำให้คนไข้เข้าใจในการวินิจฉัย และการวางแผนการรักษาจากทันตแพทย์ ซึ่งในจุดนี้เองทำให้การสื่อสารระหว่างทันตแพทย์ และคนไข้ง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ทันตแพทย์ยังทำงานได้ง่ายขึ้น สะดวกมากขึ้น และยังเป็นการสร้างความมั่นใจในการรักษาให้แก่คนไข้เองอีกด้วย

Oral Camera จะมีลักษณะคล้ายปากกา หรือเครื่องมือ Handpiece ด้านปลายจะมีกล้องขนาดเล็กพร้อมแสงสว่างในตัวเพื่อส่องดูสภาพภายในช่องปาก สามารถปรับโฟกัสภาพได้ แสดงภาพทางจอ Monitor ให้ภาพคมชัด สามารถซูม ขยายภาพใกล้-ไกลได้

กล้องส่องภายในช่องปาก

คนไข้สามารถมองเห็นภาพภายในช่องปากไปพร้อมกับทันตแพทย์

ทันตกรรมรากเทียม l ทันตกรรมประดิษฐ์ l ทันตกรรมจัดฟัน l ทันตกรรมตกแต่ง l ฟอกสีฟัน l รักษารากฟัน
ศัลยศาสตร์ช่องปาก l ปริทันตวิทยา l ทันตกรรมเด็ก l ทันตกรรมบูรณะ l ทันตกรรมบดเคี้ยว l ทันตกรรมทั่วไป

............................................................................................................................
MAKE SURE OF YOUR SMILE. Copyright © 2004 SILOM DENTAL BUILDING. All Rights Reserved.
Call Center : (66) 2636 9091,97 Tel : (66) 2636 9092-5  Fax : (66) 26369096
e-mail : silomdental@silomdental.com