ครอบฟัน สะพานฟัน เดือยฟัน ฟันปลอม ฟันหัก ทำฟัน

www.silomdental.com

หน้าแรก ทำเนียบทันตแพทย์ บริการ เทคโนโลยี สาระน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

ทันตกรรมรากเทียม l ทันตกรรมประดิษฐ์ l ทันตกรรมจัดฟัน l ทันตกรรมตกแต่ง l ทันตกรรมฟอกสีฟัน l รักษารากฟัน

ศัลยศาสตร์ช่องปาก l ทันตกรรมเด็ก l ปริทันตวิทยา l ทันตกรรมบูรณะ l ทันตกรรมบดเคี้ยว l ทันตกรรมทั่วไป

ศัลยศาสตร์ช่องปาก Oral Surgery

ศัลยกรรมปลูกกระดูกวิธี Sinus Lift

ผังรากเทียมทดแทนฟันที่สูญเสียในทันที

 

ศัลยกรรมปลูกกระดูกถอนฟัน, ถอนฟันคุด, ผ่าฟันคุด

ถอนฟัน, ถอนฟันคุด, ผ่าฟันคุดศัลยกรรมปลูกกระดูก

ศัลยศาสตร์ช่องปาก, ศัลยกรรมปลูกกระดูก, ศัลยกรรมช่องปากถอนฟันคุด, ผ่าฟันคุด, ฟันคุด, ผ่าฟัน

sinus lift, ศัลยกรรมsinus lift, ผ่าตัดย้ายเส้นประสาทศัลยศาสตร์ช่องปาก, ศัลยกรรมปลูกกระดูก, ศัลยกรรมช่องปาก

ผังรากเทียมทดแทนฟันที่สูญเสียในทันที
Immediate implant replacement in extraction socket

โดยปกติของคนไข้ที่ต้องการทดแทนฟันที่สูญเสียไปด้วยการทำรากเทียม เมื่อทำการถอนฟันออกไปแล้วต้องรอเวลาประมาณ 6 เดือน เพื่อให้กระดูกสร้างขึ้นมาทดแทนช่องว่าง และคนไข้จำเป็นต้องมาพบทันตแพทย์ 3 ครั้งเป็นอย่างน้อย เพื่อผ่าตัดฝังตัวรากเทียมและรอให้มีการยึดของกระดูกกับตัวรากเทียม โดยใช้เวลา 6 เดือนสำหรับกระดูกขากรรไกรบน และ 3 เดือนสำหรับกระดูกขากรรไกรล่าง หลังจากนั้นมาต่อเดือยรองรับครอบฟัน และใส่ครอบฟัน โดยใช้เวลาเกือบ 7 เดือน

แต่หากคนไข้ถอนฟันและทำการผังรากเทียมเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไปในทันทีก็สามารถทำได้

ข้อดีของการผังรากเทียมทดแทนในทันที คือ

1. ลดจำนวนครั้งของการผ่าตัดลง เพราะสามารถผังรากเทียมหลังจากการถอนฟันได้เลย และยังสามารถร่นระยะเวลาการรอคอยขั้นตอนการครอบฟันบนรากเทียมด้วยอีก โดยในบางครั้งยังสามารถใช้รากเทียมระบบที่สามารถทำครอบฟันบนรากเทียมได้ในทันทีที่ผ่าตัดผังรากเทียมเลย

2. ช่วยรักษาสภาพของกระดูกและเหงือกไม่ให้ยุบตัวมากนัก เนื่องจากกระดูกขากรรไกรที่ไม่มีฟัน หรือรากเทียมอยู่จะเกิดการฝ่อลีบของกระดูกโดยเฉพาะในช่วง 6 เดือนแรกหลังจากการถอนฟัน อาจทำให้ระดับของเหงือกร่นลงโดยเฉพาะกระดูกและเหงือกบริเวณฟันซี่หน้า ถ้าถอนไปนานจะมีการยุบและหดตัวของกระดูกและเหงือก เวลาใส่ฟันปลอมจะเห็นช่องว่างระหว่างซี่ฟันทำให้ความสวยงามจากการใส่ฟันลดน้อยลง

3. แผลจากการผ่าตัดหายได้เร็ว เพราะบริเวณที่ถอนฟันไปจะมีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงมากทำให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้นมีการซ่อมแซมบาดแผลได้อย่างรวดเร็ว

แต่อย่างไรก็ตาม การรักษาประเภทนี้คนไข้ควรต้องปรึกษาทันตแพทย์ผู้มีประสบการณ์ เพื่อวางแผนการรักษาล่วงหน้า โดยทันตแพทย์จะพิจารณาว่าคนไข้เหมาะสมที่จะทำการผังรากเทียมได้ในทันทีหรือไม่ โดยจะต้องตรวจดูอาการ ดูกระดูกเบ้าฟันอย่างละเอียด และเลือกวัสดุรากเทียมที่มีรูปร่าง พื้นผิวที่เหมาะสมแตกต่างกันไป เพื่อให้การผังรากเทียมมีความมั่นคงเพียงพอที่จะยึดติดกระดูกในระยะเวลาต่อมาได้ ซึ่งการผ่าตัดฝังรากเทียมทันทีเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไปนั้นถือเป็นเทคนิคขั้นสูง ต้องอาศัยทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการผ่าตัดฝังรากเทียมมาอย่างดี

การฝังรากเทียมทันทีที่ได้รับการถอนฟันออกไป จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ในการวางต่ำแหน่งของรากฟันเทียม เพื่อให้ได้มุมและต่ำแหน่งที่เหมาะสม ในการทำครอบฟันต่อจากรากเทียม ซึ่งหากวางต่ำแหน่งผิดอาจทำให้ครอบฟันไม่สวยงาม ดูไม่กลมกลืนเป็นธรรมชาติกับฟันข้างเคียงเครื่องฟอกสีฟัน l เครื่องทำความสะอาดฟัน Air Flow l เครื่อง X-Ray ทันตกรรม l เครื่องตัดแต่งเนื้อเยื่อ l กล้องส่องในช่องปาก

เครื่องผ่าตัดทางทันตกรรม l โปรแกรม NobelGuide l โคมไฟผ่าตัดใหญ่ l เก้าอี้ทันตกรรม l ห้องทำให้ปลอดเชื้อ l เครื่องมือรักษารากฟัน

............................................................................................................................
MAKE SURE OF YOUR SMILE. Copyright © 2004 SILOM DENTAL BUILDING. All Rights Reserved.
Call Center : (66) 2636 9091,97 Tel : (66) 2636 9092-5 Fax : (66) 26369096
e-mail : silomdental@silomdental.com