ทันตกรรมรากเทียม รากเทียม ฟันหลุด ฟันหาย ทำฟัน

www.silomdental.com

หน้าแรก ทำเนียบทันตแพทย์ บริการ เทคโนโลยี สาระน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

ทันตกรรมรากเทียม l ทันตกรรมประดิษฐ์ l ทันตกรรมจัดฟัน l ทันตกรรมตกแต่ง l ทันตกรรมฟอกสีฟัน l รักษารากฟัน

ศัลยศาสตร์ช่องปาก l ทันตกรรมเด็ก l ปริทันตวิทยา l ทันตกรรมบูรณะ l ทันตกรรมบดเคี้ยว l ทันตกรรมทั่วไป

การฝังรากเทียมและใส่ฟันชนิดติดแน่นด้วยเทคนิค Teeth-in-an-Hour™

ทันตกรรมรากเทียม 1 ซี่

ทันตกรรมรากเทียมหลายซี่

ทันตกรรมรากเทียมทั้งปาก

ทันตกรรมรากเทียมพร้อมใช้ในวันเดียว

ทันตกรรมรากเทียมชนิด Nobel Biocare

ทันตกรรมรากเทียมชนิด Straumann

การฝังรากเทียมและใส่ฟันชนิดติดแน่นด้วยเทคนิค Teeth-in-an-Hour™

เป็นเทคนิคใหม่ในการใส่ฟันชนิดติดแน่น ทั้งที่สูญเสียฟันธรรมชาติไปทั้งขากรรไกร และบางส่วนของขากรรไกร รวมถึงสูญเสียฟันธรรมชาติไปซี่เดียว ด้วยรากฟันเทียม ภายใน 1 ชั่วโมง

 • ไม่ต้องเปิดเหงือก, ไม่ต้องเย็บแผล

 • ระยะเวลาผ่าตัดเพียง หนึ่งชั่วโมง

 • ลดความเจ็บปวด ลดการบวม ลดระยะเวลาการหายของแผลผ่าตัด

 • มีฟันปลอมติดแน่นพร้อมใช้ได้ภายหลังการผ่าตัดทันที

Indication ในการทำ Teeth in an hour™

 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคที่เป็น contraindication ในการผ่าตัด

 • มีสภาพกระดูกที่มีความกว้าง ยาว และความหนาแน่นเพียงพอในการทำ Immediaite Function

 • อ้าปากได้กว้างไม่น้อยกว่า 50 มม.

NobelGuide™

CT Scan

ขั้นตอนในการทำ Teeth in an hour™

1. พิมพ์ปากและคู่สบของขากรรไกรรวมทั้งบันทึกการสบฟัน

2. ส่งไปทำ CT scan

3. ตรวจและวินิจฉัยผลร่วมกับNobelGuide Procera Software พร้อมทั้งเตรียมอุปกรณ์และฟันปลอมจากสวีเดน

4.นัดผ่าตัดรากฟันเทียมและใส่ฟันติดแน่น ใช้เวลา 1 ชั่วโมง

NobelGuide

เป็นระบบ soft ware ที่ทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืนกับภาพถ่ายกระดูก 3 มิติในระบบดิจิตัล CT scan
เป็นแนวความคิดใหม่ที่ปฎิวัติวงการรากเทียมด้วยวิธีการใหม่ในการวางแผนการรักษาและการผ่าตัดแบบไม่ต้องเปิดเหงือก (flapless)

 • คนไข้สามารถมีฟันพร้อมใช้ได้ทันทีหลังจากการผ่าตัด

 • มีภาพสามมิติจาก CT scan ที่สามารถวิเคราะห์สภาพ กระดูกขากรรไกรของคนไข้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำก่อนการผ่าตัด ช่วยในการออกแบบและตัดสินใจวางตำแหน่ง เลือกขนาด และรูปแบบรากเทียมที่เหมาะสมในแต่ละกรณีอย่างรวดเร็ว

 • ข้อมูลในการคำนวณทั้งหมดจะถูกส่งไปยังศูนย์ข้อมูล ของ Nobelbiocare ที่ Sweden

 • สามารถเตรียม surgical template ล่วงหน้า เพื่อการฝังรากเทียมที่สมบูรณ์แบบแม่นยำสูง

 • งานฟันปลอมติดแน่นสามารถเตรียมได้ล่วงหน้าเพื่อใส่ในวันผ่าตัดได้

 • แม่นยำ รวดเร็ว วางแผนล่วงหน้าได้ ช่วยลดขั้นตอนและข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างการทำรากเทียม

ขั้นตอนการทำ NobelGuide™
การทำ NobelGuide™
ฟันปลอมติดแน่นด้วยเทคนิค Teeth in an Hour
การใส่ฟันปลอมติดแน่นด้วยเทคนิค Teeth in an Hour
หน้าก่อนนี้ หน้า 1 l 2 l 3 l 4 l 5 หน้าต่อไป

เครื่องฟอกสีฟัน l เครื่องทำความสะอาดฟัน Air Flow l เครื่อง X-Ray ทันตกรรม l เครื่องตัดแต่งเนื้อเยื่อ l กล้องส่องในช่องปาก

เครื่องผ่าตัดทางทันตกรรม l โปรแกรม NobelGuide l โคมไฟผ่าตัดใหญ่ l เก้าอี้ทันตกรรม l ห้องทำให้ปลอดเชื้อ l เครื่องมือรักษารากฟัน

............................................................................................................................
MAKE SURE OF YOUR SMILE. Copyright © 2004 SILOM DENTAL BUILDING. All Rights Reserved.
Call Center : (66) 2636 9091,97 Tel : (66) 2636 9092-5 Fax : (66) 26369096
e-mail : silomdental@silomdental.com