ทันตกรรมรากเทียม รากเทียม ฟันหลุด ฟันหาย ทำฟัน

www.silomdental.com

หน้าแรก ทำเนียบทันตแพทย์ บริการ เทคโนโลยี สาระน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

ทันตกรรมรากเทียม l ทันตกรรมประดิษฐ์ l ทันตกรรมจัดฟัน l ทันตกรรมตกแต่ง l ทันตกรรมฟอกสีฟัน l รักษารากฟัน

ศัลยศาสตร์ช่องปาก l ทันตกรรมเด็ก l ปริทันตวิทยา l ทันตกรรมบูรณะ l ทันตกรรมบดเคี้ยว l ทันตกรรมทั่วไป

รากเทียม Straumann

ทันตกรรมรากเทียม 1 ซี่

ทันตกรรมรากเทียมหลายซี่

ทันตกรรมรากเทียมทั้งปาก

ทันตกรรมรากเทียมพร้อมใช้ในวันเดียว

ทันตกรรมรากเทียมชนิด Nobel Biocare

ทันตกรรมรากเทียมชนิด Straumann

ทันตกรรมรากเทียมทันตกรรมรากเทียม

ทันตกรรมรากเทียมทันตกรรมรากเทียม

ทันตกรรมรากเทียมทันตกรรมรากเทียม

รูปทรงของ รากเทียม Straumann สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้

  1. ส่วนผิวเรียบ จะอยู่ในตำแหน่งระดับเนื้อเยื่ออ่อน

  2. ผิวหยาบ จะอยู่ในตำแหน่งระดับกระดูก

รากเทียม Straumann มีขนาดแตกต่างกันอยู่ 3 ชนิดได้แก่

Narrow Neck (NN)
เหมาะสำหรับการทดแทนฟันที่มีขนาดเล็ก ได้แก่ฟันหน้า

Regular Neck (RN)
เหมาะสำหรับการทดแทนฟันหน้า ฟันเขี้ยวและฟันกรามน้อย

Wide Neck (WN)
เหมาะสำหรับการทดแทนฟันกราม

รากเทียม straumann

รากเทียม Straumann มีรูปร่างที่แตกต่างกันอยู่ 3 แบบใหญ่ๆ ซึ่งจะแตกต่างกันที่ระดับความสูงของส่วนผิวเรียบซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ในระดับเนื้อเยื่ออ่อน


รากเทียม straumann

Standard

Standard plus (SP)

Taper Effect (TE)

รากเทียม Straumann ชนิด Taper Effect (TE) ออกแบบมาเพื่อใช้ในกรณีทดแทนฟันที่สูญเสียไปในทันที หรือใช้ในกรณีที่กระดูกมีความโปร่งพรุน และหรือใช้ในกรณีฝังรากเทียมบริเวณฟันหลังบนพร้อมทั้งปลูกกระดูกบริเวณพื้นกระดูกโพรงอากาศ

การรักษาโดยการทำรากเทียม ทันตแพทย์ผู้ทำการรักษาจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญ และเข้าใจ สามารถวินิจฉัยและวางแผนการรักษาผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี สามารถเลือกใช้รากเทียมแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับผู้ป่วย และยังต้องมีความเชี่ยวชาญหลักการบดเคี้ยว และขั้นตอนทางทันตกรรมประดิษฐ์ ดังนั้นผู้ป่วยควรปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญเพื่อผลลัพธ์ที่สมบูรณ์หลังการรักษา

เครื่องฟอกสีฟัน l เครื่องทำความสะอาดฟัน Air Flow l เครื่อง X-Ray ทันตกรรม l เครื่องตัดแต่งเนื้อเยื่อ l กล้องส่องในช่องปาก

เครื่องผ่าตัดทางทันตกรรม l โปรแกรม NobelGuide l โคมไฟผ่าตัดใหญ่ l เก้าอี้ทันตกรรม l ห้องทำให้ปลอดเชื้อ l เครื่องมือรักษารากฟัน

............................................................................................................................
MAKE SURE OF YOUR SMILE. Copyright © 2004 SILOM DENTAL BUILDING. All Rights Reserved.
Call Center : (66) 2636 9091,97 Tel : (66) 2636 9092-5 Fax : (66) 26369096
e-mail : silomdental@silomdental.com