ครอบฟันProcera สะพานฟันProcera เคลือบฟันProcera รากเทียมProcera

www.silomdental.com

หน้าแรก ทำเนียบทันตแพทย์ บริการ เทคโนโลยี สาระน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

ทันตกรรมรากเทียม l ทันตกรรมประดิษฐ์ l ทันตกรรมจัดฟัน l ทันตกรรมตกแต่ง l ทันตกรรมฟอกสีฟัน l รักษารากฟัน

ศัลยศาสตร์ช่องปาก l ทันตกรรมเด็ก l ปริทันตวิทยา l ทันตกรรมบูรณะ l ทันตกรรมบดเคี้ยว l ทันตกรรมทั่วไป

Procera

  แลป procera

ครอบฟัน procera

ยิ้มสวยด้วย procera  
   

Clinical cases

CROWNS

ก่อนทำครอบฟัน proceraระหว่างทำครอบฟัน proceraหลังทำครอบฟัน procera

BRIDGE

ก่อนทำสะพานฟัน proceraหลังทำสะพานฟัน procera

VENEER

ก่อนทำเคลือบฟัน proceraระหว่างทำเคลือบฟัน proceraหลังทำเคลือบฟัน procera
ชิ้นงาน Procera
หน้าก่อนนี้

หน้า 1 l 2 l 3

ราคาทันตกรรม l โปรโมชั่น l ลิงค์ l ถาม-ตอบ

เครื่องฟอกสีฟัน l เครื่องทำความสะอาดฟัน Air Flow l เครื่อง X-Ray ทันตกรรม l เครื่องตัดแต่งเนื้อเยื่อ l กล้องส่องในช่องปาก

เครื่องผ่าตัดทางทันตกรรม l โปรแกรม NobelGuide l โคมไฟผ่าตัดใหญ่ l เก้าอี้ทันตกรรม l ห้องทำให้ปลอดเชื้อ l เครื่องมือรักษารากฟัน

............................................................................................................................
MAKE SURE OF YOUR SMILE. Copyright © 2004 SILOM DENTAL BUILDING. All Rights Reserved.
Call Center : (66) 2636 9091,97 Tel : (66) 2636 9092-5 Fax : (66) 26369096
e-mail : silomdental@silomdental.com