รักษารากฟัน ทันตกรรมรักษาราก รักษาราก รากฟัน คลองรากฟัน

www.silomdental.com

หน้าแรก ทำเนียบทันตแพทย์ บริการ เทคโนโลยี สาระน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

ทันตกรรมรากเทียม l ทันตกรรมประดิษฐ์ l ทันตกรรมจัดฟัน l ทันตกรรมตกแต่ง l ทันตกรรมฟอกสีฟัน l รักษารากฟัน

ศัลยศาสตร์ช่องปาก l ทันตกรรมเด็ก l ปริทันตวิทยา l ทันตกรรมบูรณะ l ทันตกรรมบดเคี้ยว l ทันตกรรมทั่วไป

ทันตกรรมรักษาราก Root Canal Treatment

RETREATMENT

RETROGRADE

. . : RETREATMENT : . .

ดังที่กล่าวไปแล้วว่า ในบางกรณีเมื่อทันตแพทย์ทำการรักษาและครอบฟันเรียบร้อยแล้ว อาจเกิดเหตุคาดไม่ถึงในเวลาต่อมา เช่นอาจมีการติดเชื้อเพิ่ม, การกำจัดเชื้อไม่หมดในการรักษาครั้งแรก, การติดเชื้อที่ปลายรากฟันอื่นในซี่เดียวกัน, การอุดเกินปลายราก หรือมีเครื่องมือหักค้างอยู่ที่คลองรากฟัน ซึ่งจำเป็นต้องรื้อวัสดุอุดปลายรากออก และจำเป็นต้องมารักษารากฟันอีกครั้ง

โดยทันตแพทย์จะทำการรื้อครอบฟันและวัสดุอุดรากเก่าออกด้วยเครื่องอัลตร้าโซนิก ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทำงานด้วยแรงสั่นสะเทือนระดับอัลตร้าโซนิก โดยใช้ร่วมกับเครื่องมือชุดปลายรากสำหรับการทำ retreatment ในลักษณะต่างกัน ดังนี้

 

กรณีกำจัด Calcification ที่อยู่ในโพรงประสาทฟันและคลองรากฟัน

การขยายและเปิดคลองรากฟันที่เรียกว่า Pre-flaring (รื้อวัสดุอุดรากฟันเก่าออก)

การรื้อกำจัดเครื่องมือที่หักค้างอยู่ในคลองรากฟัน

หลังจากนั้นจะทำการรักษาคลองรากฟันโดยใช้เครื่องอัลตร้าโซนิกร่วมกับการรักษาคลองรากฟัน ไม่ว่าจะเป็นการขยาย กำจัดเชื้อ และการอุดคลองรากฟัน ซึ่งการใช้เครื่องอัลตร้าโซนิกยังสามารถช่วยกำจัดความเสี่ยง ของการขยายคลองรากฟันผิดรูปหรือขยายและอุดเกินปลายรากฟันได้อีกด้วย

ความสามรถของเครื่องอัลต้าโซนิกในการกระตุ้นและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับน้ำยา ทำให้ Bacteria Debris และ Biofilm ที่ฝังตัวอยู่ตามผนังคลองรากฟันหลุด และถูกล้างออกไปอย่างง่ายดาย นอกจากนี้ เครื่องอัลตร้าโซนิกยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการกดอัดกัตตาเปอร์ชาเข้าไปชิดผนังในคลองรากฟัน รวมถึงคลองรากฟันเล็กๆที่แยกตัวออกมาซึ่งอุดได้ยากด้วยเครื่องมือปกติ

. . : RETROGRADE : . .

ส่วนการทำศัลยกรรมปลายรากด้วยวิธี Retrograde นั้น เป็นการอุดย้อนปลายรากฟันภายหลังจากการตัดปลายรากฟันแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรักษาฟันไว้ในกรณีที่อุดคลองรากฟันด้วยวิธีปกติล้มเหลว และไม่สามารถใช้วิธีการรักษาแบบ Retreatment ได้ ซึ่งมักจะเป็นทางเลือกสุดท้ายก่อนการตัดสินใจถอนฟัน

การรักรากฟันโดยปกติ จะทำการกรอฟันเพื่อเปิดทางจากด้านบนฟัน ลงไปสู่ด้านรากฟัน แต่วิธี Retrograde จะทำการกรอเปิดทาง ผ่านกระดูกเข้าไปบริเวณปลายรากฟัน ซึ่งจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ กับเส้นประสาทบริเวณใกล้เคียง จากนั้นจะควักเนื้อเยื้อที่มีปัญหา (Lesion) ออกและขูดทำความสะอาดให้เรียบร้อย ปลายรากฟันที่มีปัญหาจะถูกตัด โดยพยายามให้เสียเนื้อรากฟันน้อยที่สุด จากนั้น ทันตแพทย์จะทำการรื้อวัสดุเก่าที่อุดคลองรากฟันออกด้วยครื่องอัลต้าโซนิก และปลายเครื่องมือเฉพาะสำหรับงานศัลยกรรมปลายราก เครื่องมือจะสามารถขยายปลายรากฟัน ล้างและทำความสะอาดอย่างทั่วถึงด้วยครื่องอัลต้าโซนิก ซึ่งมีผลในการกำจัดเชื้อและขูดทำความสะอาดผนังคลองรากฟันได้ในขณะเดียวกัน หลังจากนั้นจะทำการอุดย้อนทางปลายรากฟัน โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมประกอบการอุดปลายรากฟัน ซึ่งจะช่วยให้การเตรียมปลายรากฟันทำได้อย่างง่ายได้ในรากฟันเกือบทุกรูปแบบ

เครื่องมือเฉพาะสำหรับงานศัลยกรรมปลายราก

หน้า 1 l 2

เครื่องฟอกสีฟัน l เครื่องทำความสะอาดฟัน Air Flow l เครื่อง X-Ray ทันตกรรม l เครื่องตัดแต่งเนื้อเยื่อ l กล้องส่องในช่องปาก

เครื่องผ่าตัดทางทันตกรรม l โปรแกรม NobelGuide l โคมไฟผ่าตัดใหญ่ l เก้าอี้ทันตกรรม l ห้องทำให้ปลอดเชื้อ l เครื่องมือรักษารากฟัน

............................................................................................................................
MAKE SURE OF YOUR SMILE. Copyright © 2004 SILOM DENTAL BUILDING. All Rights Reserved.
Call Center : (66) 2636 9091,97 Tel : (66) 2636 9092-5 Fax : (66) 26369096
e-mail : silomdental@silomdental.com