stem cell สเต็มเซลล์ เซลล์ต้นกำเนิด สเต็มเซลล์ฟันน้ำนม สเต็มเซลล์ฟันคุด

www.silomdental.com

หน้าแรก ทำเนียบทันตแพทย์ บริการ เทคโนโลยี สาระน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

ทันตกรรมรากเทียม l ทันตกรรมประดิษฐ์ l ทันตกรรมจัดฟัน l ทันตกรรมตกแต่ง l ทันตกรรมฟอกสีฟัน l รักษารากฟัน

ศัลยศาสตร์ช่องปาก l ทันตกรรมเด็ก l ปริทันตวิทยา l ทันตกรรมบูรณะ l ทันตกรรมบดเคี้ยว l ทันตกรรมทั่วไป

การจัดเก็บสเต็มเซลล์จากฟันน้ำนมและฟันคุด Tooth Stem Cell Bank

สเต็มเซลล์จากฟันน้ำนมและฟันคุด

เกี่ยวกับสเต็มเซลล์ Stem Cell

ขั้นตอนการเก็บรักษาสเต็มเซลล์

เซลล์ต้นกำเนิดกับงานวิจัยต่างๆ

ข่าวสารเซลล์ต้นกำเนิด

สเต็มเซลล์จากฟันน้ำนมและฟันคุด stem cell
สเต็มเซลล์จากฟันน้ำนมและฟันคุด stem cell
สเต็มเซลล์จากฟันน้ำนมและฟันคุด stem cell
สเต็มเซลล์จากฟันน้ำนมและฟันคุด stem cell
สเต็มเซลล์จากฟันน้ำนมและฟันคุด stem cell
สเต็มเซลล์จากฟันน้ำนมและฟันคุด stem cell
สเต็มเซลล์จากฟันน้ำนมและฟันคุด stem cell
สเต็มเซลล์จากฟันน้ำนมและฟันคุด stem cell

การจัดเก็บสเต็มเซลล์จากฟันน้ำนมและฟันคุด Tooth Stem Cell Bank

Stem Cell หรือเซลล์ต้นกำเนิด

คือ เซลล์ที่ยังไม่มีการพัฒนาเป็นเซลล์ชนิดใด มีความสามารถในการแบ่งตัว และเพิ่มจำนวนตัวเองได้ และ สามารถพัฒนาเป็นเซลล์ที่มีหน้าที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งในที่สุดอาจกลายเป็นเนื้อเยื่อหรืออวัยวะเมื่ออยู่ในสภาวะที่เหมาะสม เซลล์ต้นกำเนิดที่ได้มาจากเนื้อเยื่อและอวัยวะที่พัฒนาเต็มรูปแบบแล้ว (Adult Stem Cell) คือเซลล์ที่ยังไม่มีการพัฒนา (Undifferentiated) จะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ที่มีการพัฒนาแล้ว (Differentiated) ซึ่งจะขึ้นกับเซลล์ต้นกำเนิดชนิดนั้นๆ แหล่งที่มาของ Adult Stem Cell ได้แก่ ไขกระดูก เม็ดโลหิต เลือดสายรก เนื้อเยื้อไขมัน ฟันน้ำนม ฟันกรามซี่สุดท้าย และฟันคุด

เซลล์ต้นกำเนิดจากฟัน

เนื้อเยื่อโพรงประสาทฟัน มีเซลล์ต้นกำเนิดประเภท Mesenchymal ซึ่งเป็น Adult Stem Cell ที่มีคุณภาพเหนือเซลล์ต้นกำเนิดประเภทอื่น มีคุณสมบัติ Multi-Potential สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ต่างๆ ได้หลายชนิด สามารถเพาะเลี้ยงและเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เมื่ออยู่ในสภาวะที่เหมาะสม มีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นเนื้อเยื่อและอวัยวะได้มากกว่า 200 ชนิด มีศักยภาพในการรักษา (Therapeutic Potential) มากกว่า ไม่มีข้อโต้แย้งทางจริยธรรมใดๆ ทั้งสิ้น กรณีนำไปใช้กับตนเอง นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยของสถาบันต่างๆ เกี่ยวกับการใช้เซลล์ ต้นกำเนิดชนิดนี้ในการรักษาโรคร้ายแรงอีกมากมายหลายโรค เช่น โรคทางสมอง โรคกระดูกและฟัน ซึ่งการศึกษาวิจัยต่างส่งสัญญาณ ที่ดีว่ามีโอกาสประสบผลสำเร็จสูง ดังนั้นเซลล์ต้นกำเนิดจากฟันจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการการรักษา โรคร้ายต่างๆ ที่ปัจจุบันการรักษาทางการแพทย์ยังมีข้อจำกัดอยู่มาก

เซลล์ต้นกำเนิดจากฟัน ส่วนใหญ่เป็นเซลล์ต้นกำเนิดชนิด มีเซ็นไคมอล (Mesenchymal Stem Cells) ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษดีกว่า Adult Stem Cells ที่เก็บได้จากแหล่งอื่น ๆ ของร่างกาย สามารถที่จะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและมีคุณสมบัติสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ต่าง ๆ ได้หลายชนิด (Multi-Potential Differentiation) เมื่ออยู่ในสภาวะที่ เหมาะสม

นอกจากเซลล์ต้นกำเนิดจะพบได้ในฟันน้ำนมเฉพาะ 6 ซี่หน้าบนและล่างแล้ว ยังพบเซลล์ต้นกำเนิดชนิดเดียวกันในฟันกรามซี่สุดท้าย (Third Molar) หรือฟันคุด (Impacted Tooth/Wisdom Tooth) อีกด้วย

วิธีการเก็บฟัน (Tooth Collection) และการแยกเซลล์จากโพรงประสาทฟัน (Dental Pulp) ของฟันกรามซี่สุดท้ายหรือฟันคุด เพื่อการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิด โดยท่านสามารถทำการจัดเก็บฟันคุดได้อย่างถูกวิธีโดยวิธีการเฉพาะของทีมทันตแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ จากคลินิกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ข้อดีของการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิดจากฟันเหนือเซลล์ต้นกำเนิดจากแหล่งอื่น

1. สะดวก ง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่เจ็บปวด สามารถเก็บได้หลายครั้ง

2. ได้เซลล์ต้นกำเนิดประเภท Mesenchymal ที่มีคุณภาพสูง

3. ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า และมีการรับประกันจำนวนเซลล์ก่อนเก็บ

4. สามารถนำไปเพาะเลี้ยงเพิ่มเติมจำนวนเซลล์ก่อนนำไปใช้

การรักษาโดย เซลล์บำบัด

เซลล์บำบัด (Cell Therapy) คือ การแพทย์สมัยใหม่ ที่ทั่วโลกใช้ในการรักษาโรค หรืออาการบาดเจ็บที่ร้ายแรงต่างๆ ซึ่งปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยถึงศักยภาพของเซลล์บำบัดจากสถาบันต่างๆ ทั่วโลกอย่างต่อเนื่องจึงเป็นหนทางที่ให้ความหวังอันสดใสในการรักษาโรค หรืออาการบาดเจ็บที่ร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงใดช่วงหนึ่งของอายุของลูกท่าน และตัวท่านเอง เช่นโรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน โรคเบาหวาน การบาดเจ็บของกระดูกไขสันหลัง ตลอดจนโรคมะเร็ง และโรคหัวใจเป็นต้น และในฟันน้ำนมของลูกท่านและฟันกรามซี่สุดท้ายของท่านนั้น เป็นแหล่งสะสมของ เซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cell) ชั้นยอดที่จะสามารถรักษาชีวิตของลูกท่าน และตัวท่านเองได้ในอนาคต

สเต็มเซลล์ต้นกำเนิดจากฟันน้ำนมและสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดจากฟันคุดสเต็มการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิดจากฟันน้ำนมและสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดจากฟันคุด

ในปัจจุบันมีผลการศึกษาวิจัยและมีการใช้สเต็มเซลล์เพื่อการรักษาโรคร้ายแรงที่ยังไม่สามารถรักษาได้ และมีการใช้เพื่อชะลอความชรา ดังนั้นการเก็บเสต็มเซลล์ของเราเพื่ออนาคตในวันข้างหน้า จะเป็นการประกันได้ว่าเรามีสเต็มเซลล์ที่ดีและมีคุณภาพไว้ใช้ในยามที่จำเป็น และเป็นสเต็มเซลล์ของเราเอง ทำให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเมื่อได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดของเราเองในการรักษาโรคร้ายแรง หรือการชะลอความชรา และยังสามารถใช้ได้กับญาติสายตรง (First และ Second degree relatives) ของเราเองอีกด้วย

การรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิดที่ดีที่สุด คือ การใช้รักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิดจากตนเอง (Autologous Transplant)

ดังนั้น การเก็บเซลล์ต้นกำเนิดจากฟันน้ำนมและฟันคุดของบุตรหลานของท่านเพื่อใช้สำหรับการรักษาตนเองในอนาคต จะเป็นของขวัญที่มีค่าที่ให้แก่บุตรหลานของท่านในอนาคต

หน้า 1 l 2 l 3 l 4 l 5

หน้าต่อไป

เครื่องฟอกสีฟัน l เครื่องทำความสะอาดฟัน Air Flow l เครื่อง X-Ray ทันตกรรม l เครื่องตัดแต่งเนื้อเยื่อ l กล้องส่องในช่องปาก

เครื่องผ่าตัดทางทันตกรรม l โปรแกรม NobelGuide l โคมไฟผ่าตัดใหญ่ l เก้าอี้ทันตกรรม l ห้องทำให้ปลอดเชื้อ l เครื่องมือรักษารากฟัน

............................................................................................................................
MAKE SURE OF YOUR SMILE. Copyright © 2004 SILOM DENTAL BUILDING. All Rights Reserved.
Call Center : (66) 2636 9091,97 Tel : (66) 2636 9092-5 Fax : (66) 26369096
e-mail : silomdental@silomdental.com