ทันตกรรมปลอดเชื้อ ทำฟันปลอดเชื้อ เครื่องมือปลอดเชื้อ ห้องทำให้ปลอดเชื้อ

www.silomdental.com

หน้าแรก

ทำเนียบทันตแพทย์

บริการ

เทคโนโลยี

สาระน่ารู้

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

เครื่องฟอกสีฟัน l เครื่องทำความสะอาดฟัน Air Flow l เครื่อง X-Ray ทันตกรรม l เครื่องตัดแต่งเนื้อเยื่อ l กล้องส่องในช่องปาก

เครื่องผ่าตัดทางทันตกรรม l โปรแกรม NobelGuide l โคมไฟผ่าตัดใหญ่ l เก้าอี้ทันตกรรม l ห้องทำให้ปลอดเชื้อ l เครื่องมือรักษารากฟัน

ทันตกรรมปลอดเชื้อ Sterile room

การออกแบบห้องทำให้ปลอดเชื้อ
Sterization Room Designed


ไม่เพียงแต่การรักษาและบริการที่เราเอาใจใส่ ที่สำคัญที่สุด คือความสะอาดและการทำให้ปลอดเชื้อ "ทันตกรรมปลอดเชื้อ" ซึ่งเป็นหัวใจหลักของงานทันตกรรม เราได้จัดแยกห้อง ทันตกรรมปลอดเชื้อ (Sterile room) ไว้เป็นสัดส่วน ด้วยระบบลำเลียงเครื่องมือ การทำความสะอาดและทำให้ปลอดเชื้อ ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ห้องทันตกรรมปลอดเชื้อของเราออกแบบมาภายใต้พื้นฐานที่ว่า "จากสกปรกสู่ความสะอาด" โดยการกำหนดให้มีเส้นทางทำความสะอาดแบบทางเดียว (One Way Flow) โดยเริ่มจากการลำเลียงเครื่องมือสกปรกจากห้องทันตกรรมต่างๆผ่านทางลิฟท์ขนของมายังห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ (Sterization Room) เพื่อทำความสะอาดแบบ One Way Flow และมีระบบการจัดเก็บเครื่องมือใส่กล่อง Cassettes แยกประเภทชนิดของการรักษา เป็นชุดผ่าตัดต่างๆ, ชุดอุด Amalgam, ชุดอุด Composite, ชุดครอบฟัน, ชุดรักษารากฟัน ฯลฯ รวมไปถึงชุดตรวจฟัน และเครื่องมือบางอย่างที่ถูกใช้ในบางโอกาสจะถูกจัดเก็บในซอง seal และผ่านการฆ่าเชื้อและจัดเก็บไว้ในตู้สะอาดเพื่อความพร้อมในการนำออกมาใช้ สามารถตรวจเช็คและจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Sterization

ขั้นตอนในการทำความสะอาด คือนำกล่อง Cassette เครื่องมือลงแช่น้ำยา Presoak เพื่อฆ่าเชื้อและล้างน้ำก่อนนำลงทำความสะอาดอีกครั้งในเครื่อง Ultresonic Cleaner เป็นเครื่องทำความสะอาดเครื่องมือทันตกรรมโดยเครื่อง จะทำการส่งผ่านความถี่ที่สูงมากระดับอัลตร้าโซนิกไปยังน้ำและน้ำยาที่แช่เครื่องมืออยู่ น้ำและน้ำยาที่ได้รับแรงสั่นสะเทือน จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ในการทำความสะอาดล้างสิ่งปนเปื้อนที่ติดอยู่กับเครื่องมือทันตกรรม และยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อด้วย ส่วนพวกหัวกรอฟันเราจะแยกทำความสะอาดในเครื่อง Assistina ซึ่งเป็นเครื่องทำความสะอาดหัวกรอฟันโดยเฉพาะ หลังจากนั้นจะนำหัวกรอฟันเข้าเครื่องอบฆ่าเชื้อของหัวกรอฟัน MelaQuick หลังจากนำเครื่องมือขึ้นจากเครื่อง Ultresonic Cleaner จะล้างน้ำทำความสะอาดอีกครั้ง ทิ้งไว้ให้แห้ง ทั้ง Cassettes จะถูกห่อด้วยกระดาษ Autoclave Wrap และติด Autoclave tape ระบุวันที่และประเภทการรักษาก่อนนำเข้าเครื่อง Autoclave เพื่อผ่านการฆ่าเชื้ออีกครั้ง และจะถูกจัดเก็บไว้ในตู้ที่จัดไว้เพื่อความพร้อมใช้เสมอ ทุกๆครั้งที่ผู้ช่วยเปิดห่อกระดาษออก จึงมั่นใจได้ว่ามีเครื่องมือครบถ้วนใน Cassettes นั้นๆ และรับประกันความสะอาดได้แน่นอน

ห้องทำให้ปลอดเชื้อ

ระบบลำเลียงทันตกรรมปลอดเชื้อ

ทีมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทันตกรรมปลอดเชื้อ

เครื่องเขย่าและทำความสะอาดเครื่องมือทันตกรรม เครื่อง Ultrasonic Cleaner เครื่อง MelaQuick

เครื่อง Autoclave เครื่อง Autoclave Wrap Autoclave Wrap

ทันตกรรมรากเทียม l ทันตกรรมประดิษฐ์ l ทันตกรรมจัดฟัน l ทันตกรรมตกแต่ง l ฟอกสีฟัน l รักษารากฟัน
ศัลยศาสตร์ช่องปาก l ปริทันตวิทยา l ทันตกรรมเด็ก l ทันตกรรมบูรณะ l ทันตกรรมบดเคี้ยว l ทันตกรรมทั่วไป

............................................................................................................................
MAKE SURE OF YOUR SMILE. Copyright © 2004 SILOM DENTAL BUILDING. All Rights Reserved.
Call Center : (66) 2636 9091,97 Tel : (66) 2636 9092-5  Fax : (66) 26369096
e-mail : silomdental@silomdental.com