เลเซอร์ฟอกสีฟัน ฟอกฟันด้วยแสงเลเซอร์ ฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว
www.silomdental.com

หน้าแรก ทำเนียบทันตแพทย์ บริการ เทคโนโลยี สาระน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

ทันตกรรมรากเทียม l ทันตกรรมประดิษฐ์ l ทันตกรรมจัดฟัน l ทันตกรรมตกแต่ง l ทันตกรรมฟอกสีฟัน l รักษารากฟัน

ศัลยศาสตร์ช่องปาก l ทันตกรรมเด็ก l ปริทันตวิทยา l ทันตกรรมบูรณะ l ทันตกรรมบดเคี้ยว l ทันตกรรมทั่วไป

เลเซอร์ฟอกสีฟัน Laser Tooth Whitening

ถาม-ตอบ

ภาพการรักษา

 

ทันตกรรมตกแต่งทันตกรรมตกแต่ง

ทันตกรรมตกแต่งทันตกรรมตกแต่ง

เลเซอร์ฟอกสีฟัน ใช้เวลาในการฟอกสีฟันสั้นกว่าแบบอื่น ทำให้รู้สึกสบายและปลอดภัย โดยใช้เวลาเพียง 16 นาที ของ Gel ที่สัมผัสกับเนื้อฟัน เมื่อเทียบกับ 60 นาที สำหรับวิธีการที่ไม่ใช่เลเซอร์ ด้วยประสิทธิผลของพลังงานแสงเลเซอร์ทำให้ใช้เวลาในการรักษาเร็วขึ้น เพิ่มประสิทธิผลและกำจัดความร้อนของฟันที่เป็นสาเหตุของการเสียวฟันหลังการรักษา ลดอาการเสียวฟันหลังทำน้อยลง ให้ความรู้สึกนุ่มนวล ปลอดภัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการฟอกสีฟันเพียง Visit เดียว โดยเจลที่ใช้ในการฟอกสีฟัน เป็นเจลที่ใช้มากว่า 100 ปีแล้ว จึงเชื่อมั่นในความปลอดภัยได้

หลังการทำ เลเซอร์ฟอกสีฟัน แล้ว ควรเลี่ยง ชา, กาแฟ, ไวน์แดง หรือดื่มในปริมาณที่น้อยเพื่อคงความขาวไว้ให้ยาวนาน

1. เมื่อทำแล้ว ฟันจะขาวขึ้นเพียงใด

การทำเลเซอร์ฟอกสีฟันช่วยทำให้ฟันขาวขึ้นทันที ส่วนจะขาวมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของการติดสี, ความหนาของ Enamel, อายุและพฤติกรรมส่วนตัว

2. การทำเลเซอร์ฟอกสีฟันจะทำให้ฟันที่เคยได้รับการซ่อมแซมบูรณะมาแล้วขาวขึ้นหรือไม่ (ครอบฟัน, เคลื่อบฟันเทียม หรือ การอุดฟันต่างๆ)

การทำเลเซอร์ฟอกสีฟันไม่สามารถฟอกสีฟันกับส่วนที่ไม่ใช่ฟันธรรมชาติได้

3. การทำ Laser Tooth Whitening เจ็บหรือไม่

ปกติการทำเลเซอร์ฟอกสีฟันไม่ทำให้เจ็บปวด แต่มีดพียงคนส่วนน้อยที่อาจเกิดอาการเสียวฟันเล็กน้อย ควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำร้อน น้ำเย็น ใน 20 ชั่งโมงแรก ถ้ามีอาการเสียวฟันอยู่

4. หลังจากฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์แล้ว ฟันจะขาวอยู่ได้นานเท่าใด

ผลของการทำเลเซอร์ฟอกสีฟันจะขาวอยู่ได้หลายปี ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความแตกต่างของโครงสร้างฟัน และพฤติกรรมส่วนตัวของแต่ละบุคคล

หน้า 1 l 2

เครื่องฟอกสีฟัน l เครื่องทำความสะอาดฟัน Air Flow l เครื่อง X-Ray ทันตกรรม l เครื่องตัดแต่งเนื้อเยื่อ l กล้องส่องในช่องปาก

เครื่องผ่าตัดทางทันตกรรม l โปรแกรม NobelGuide l โคมไฟผ่าตัดใหญ่ l เก้าอี้ทันตกรรม l ห้องทำให้ปลอดเชื้อ l เครื่องมือรักษารากฟัน

............................................................................................................................
MAKE SURE OF YOUR SMILE. Copyright © 2004 SILOM DENTAL BUILDING. All Rights Reserved.
Call Center : (66) 2636 9091,97 Tel : (66) 2636 9092-5 Fax : (66) 26369096
e-mail : silomdental@silomdental.com