จัดฟัน ดัดฟัน จัดฟันด้านใน จัดฟันด้านใน light lingual จัดฟันด้านในแบบบาง

www.silomdental.com

หน้าแรก ทำเนียบทันตแพทย์ บริการ เทคโนโลยี สาระน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

ทันตกรรมรากเทียม l ทันตกรรมประดิษฐ์ l ทันตกรรมจัดฟัน l ทันตกรรมตกแต่ง l ทันตกรรมฟอกสีฟัน l รักษารากฟัน

ศัลยศาสตร์ช่องปาก l ทันตกรรมเด็ก l ปริทันตวิทยา l ทันตกรรมบูรณะ l ทันตกรรมบดเคี้ยว l ทันตกรรมทั่วไป

จัดฟันด้านในแบบ Light Lingual

จัดฟันด้านใน
Lingual Orthodontics


จัดฟันถอดได้แบบใส
Clear Aligner or Invisalign ®


จัดฟันด้านนอกด้วยโลหะ
Metal braces


จัดฟันด้านนอกด้วยเซรามิค
Clear braces


จัดฟันร่วมกับการผ่าตัด
Orthognathic Surgery

จัดฟันด้านนอกแบบโลหะจัดฟันด้านนอกแบบเซรามิคใส

จัดฟันด้านนอกแบบโลหะจัดฟันด้านนอกแบเซรามิคใส

จัดฟันถอดได้แบบใสจัดฟันด้านใน

จัดฟันถอดได้แบบใสจัดฟันด้านใน

การจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นด้านใน

 

การจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นด้านในแบบ
LightLingual Orthodontics


การจัดฟันด้านในแบบ Light Lingual เป็นความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพและสร้างความสบายในการจัดฟันให้กับผู้จัดฟัน ช่วยนำไปสู่จุดมุ่งหมายของการสบฟันที่สมบูรณ์ทั้งการขบเคี้ยวใช้งานและความสวยงาม โดยไม่รบกวนการใช้ชีวิตส่วนตัวขณะจัดฟัน

การจัดฟันด้านในแบบ Light Lingual เป็นการจัดฟันด้านในที่ซ่อนเครื่องมือจัดฟันที่มีขนาดเล็กและบางมากจากสายตาผู้พบเห็นโดยที่่ คนรอบข้างไม่มีใครสังเกตเห็น เพราะเป็นการติดเครื่องมือที่ด้านหลังของฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันที่มีความหนาที่เล็กลงจากเดิมเหลือเพียง 1.5 มม. ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องมือจัดฟันด้านในที่บางที่สุดแต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการควบคุมการเคลื่อนที่ของฟัน โดยออกแบบมาให้มีความฝืดต่ำ (low friction) ฟันจึงเคลื่อนที่ได้รวดเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ระยะเวลาในการรักษาน้อยลงและลดความรู้สึกไม่สบายขณะจัดฟัน เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดฟันด้านในแบบเดิมๆ ลดปัญหาเรื่องขนาดเครื่องมือที่ใหญ่ ทำให้พูดออกเสียงไม่ชัดเจนสำเนียงผิดเพี้ยน ยากในการทำความสะอาดฟันและแปรงฟัน รับประทานอาหารได้ค่อนข้างลำบาก

ระยะเวลาใน การจัดฟันด้านในแบบ Light Lingual ส่วนใหญ่จะใช้เวลาน้อยกว่าการจัดฟันด้านในแบบเก่าทั่วไป ผลจากการทำวิจัยพบว่าภายหลังจากติดเครื่องมือจัดฟันด้านในแบบใหม่ไปแล้วนั้นภายใน 3 สัปดาห์ ผู้ติดเครื่องมือส่วนใหญ่จะสามารถปรับตัวให้คุ้นเคยกับเครื่องมือได้ และภายใน 1 เดือนปัญหาเรื่องการออกเสียงแถบจะไม่มีเลย

  • Esthetics (invisible) สวยงาม มองไม่เห็นเครื่องมือระหว่างการรักษา

  • Comfort สะดวกสบาย ระคายเคืองน้อย ปัญหาในการพูดน้อยลง เคี้ยวอาหารและแปรงฟันสะดวกขึ้น

  • Fast ฟันเคลื่อนแนวเรียงตัวเร็วขึ้น ระยะเวลาการรักษาน้อยลงเครื่องมือจัดฟันด้านในแบบใหม่ ที่มีขนาดเล็กลงมาก และมีตำแหน่งของเครื่องมืออยู่ค่อนมาทางด้านปลายฟันมากขึ้นทำให้ระยะห่างระหว่างเครื่องมือมีขนาดกว้างขึ้น จึงรู้สึกรำคาญน้อยลง

เครื่องมือจัดฟันด้านในแบบเก่า มีขนาดใหญ่ จึงกักเก็บเศษอาหารได้ง่ายและรบกวนการพูดออกเสียงมากกว่า

ภาพการเคลื่อนตัวของฟันขณะจัดฟันด้านในแบบ Light Lingual

before STb Lingual treatment > > after STb Lingual treatment 8 weeks
8 สัปดาห์ภายหลังการจัดฟันด้านในแบบ Light Lingual

before STb Lingual treatment > > after STb Lingual treatment 6 months
6 สัปดาห์ภายหลังการจัดฟันด้านในแบบ Light Lingual

เครื่องฟอกสีฟัน l เครื่องทำความสะอาดฟัน Air Flow l เครื่อง X-Ray ทันตกรรม l เครื่องตัดแต่งเนื้อเยื่อ l กล้องส่องในช่องปาก

เครื่องผ่าตัดทางทันตกรรม l โปรแกรม NobelGuide l โคมไฟผ่าตัดใหญ่ l เก้าอี้ทันตกรรม l ห้องทำให้ปลอดเชื้อ l เครื่องมือรักษารากฟัน

............................................................................................................................
MAKE SURE OF YOUR SMILE. Copyright © 2004 SILOM DENTAL BUILDING. All Rights Reserved.
Call Center : (66) 2636 9091,97 Tel : (66) 2636 9092-5 Fax : (66) 26369096
e-mail : silomdental@silomdental.com