จัดฟัน ดัดฟัน จัดฟันด้านใน ดัดฟันด้านใน จัดฟันไม่เห็นเครื่องมือ

www.silomdental.com

หน้าแรก ทำเนียบทันตแพทย์ บริการ เทคโนโลยี สาระน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

ทันตกรรมรากเทียม l ทันตกรรมประดิษฐ์ l ทันตกรรมจัดฟัน l ทันตกรรมตกแต่ง l ทันตกรรมฟอกสีฟัน l รักษารากฟัน

ศัลยศาสตร์ช่องปาก l ทันตกรรมเด็ก l ปริทันตวิทยา l ทันตกรรมบูรณะ l ทันตกรรมบดเคี้ยว l ทันตกรรมทั่วไป

การจัดฟันด้านใน

จัดฟันด้านใน
Lingual Orthodontics


จัดฟันถอดได้แบบใส
Clear Aligner or Invisalign ®


จัดฟันด้านนอกด้วยโลหะ
Metal braces


จัดฟันด้านนอกด้วยเซรามิค
Clear braces


จัดฟันร่วมกับการผ่าตัด
Orthognathic Surgery

จัดฟันด้านนอกแบบโลหะจัดฟันด้านนอกแบบเซรามิคใส

จัดฟันด้านนอกแบบโลหะจัดฟันด้านนอกแบเซรามิคใส

จัดฟันถอดได้แบบใสจัดฟันด้านใน

จัดฟันถอดได้แบบใสจัดฟันด้านใน

การจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นด้านใน

การจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นด้านใน
Lingual Orthodontics


การจัดฟันด้านใน เป็นการจัดฟันที่มองไม่เห็นเครื่องมือ ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ของการจัดฟัน โดยท่คนรอบข้างไม่มีใครสังเกตเห็น เพราะเป็นการติดเครื่องมือที่ด้านหลังของฟัน ซึ่งแตกต่างจากการจัดฟันด้านนอกทั่วไป ทำให้ยิ้มได้อย่างมั่นใจ และไม่มีใครรู้ว่าจัดฟันอยู่ อีกทั้งไม่ก่อให้เกิดการทำลายผิวฟันด้านหน้าด้วย

ระยะเวลาใน การจัดฟันด้านใน จะพอๆกับการจัดฟันด้านนอก แต่บางกรณีอาจใช้เวลาน้อยกว่า ระยะแรกที่ใส่เครื่องมือ อาจมีการระคายเคืองที่ลิ้นบ้างซึ่งไม่ต่างจากการจัดฟันด้านนอก ที่มีการระคายเคืองที่แก้มและริมฝีปากเช่นกัน แต่ประมาณ 1-4 สัปดาห์ คุณก็จะปรับตัวได้ และอาการดังกล่าวก็จะหายไป การจัดฟันด้านในจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการจัดฟันด้านนอก เนื่องจาก การจัดฟันด้านใน ต้องใช้เครื่องมือที่พิเศษและซับซ้อนกว่าการจัดฟันด้านนอก รวมทั้งยังต้องอาศัยความสามารถและความชำนาญพิเศษของทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันด้านใน รวมถึงทีมงานที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี

การจัดฟันด้านในทำให้ได้รับความไม่สะดวกสบายมากกว่าการจัดฟันด้านนอกหรือไม่?

จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นการจัดฟันด้านในหรือการจัดฟันด้านนอก มักเกิดผลข้างเคียงเสมอ แตกต่างกันที่ การจัดฟันด้านใน ระยะแรกลิ้นอาจเกิดการระคายเคืองบ้าง ส่วนการจัดฟันด้านนอก ในส่วนแก้มและริมฝีปากก็จะระคายเคืองเช่นกัน ซึ่งทั้ง 2 แบบนั้น อาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวสัก 1-4 สัปดาห์ ก็จะกลับสู่ภาวะปกติ

การจัดฟันด้านในแพงกว่าการจัดฟันด้านนอกหรือไม่?

การจัดฟันด้านในแพงกว่าการจัดฟันด้านนอกเนื่องจากเป็นการจัดฟันที่ต้องใช้เครื่องมือจัดฟันพิเศษและซับซ้อน และต้องอาศัยความสามารถพิเศษของทันตแพทย์และทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษ

การจัดฟันด้านในใช้เวลาในการจัดนานกว่าการจัดฟันด้านนอกหรือไม่?

การจัดฟันด้านในใช้เวลาในการจัดฟันพอๆกับการจัดฟันด้านนอก โดยในบางกรณีอาจใช้เวลาน้อยกว่าด้วย

ใครสามารถจัดฟันด้านในได้บ้าง

การจัดฟันด้านใน สามารถจัดได้ทุกเพศ ทุกวัย

การจัดฟันด้านในแบบ Light Lingual

การจัดฟันด้านในแบบ Custom Lingual

การจัดฟันด้านใน
การจัดฟันด้านใน


ภาพการจัดฟันด้านในด้านบน
ภาพการจัดฟันด้านในด้านบน


ภาพการจัดฟันด้านในด้านหน้า
ภาพการจัดฟันด้านในด้านหน้า


ภาพการจัดฟันด้านในด้านล่าง
ภาพการจัดฟันด้านในด้านล่าง

ภาพการเคลื่อนตัวของฟันขณะจัดฟันด้านใน

ก่อนการจัดฟันด้านใน > > การจัดฟันด้านใน > > การจัดฟันด้านในการจัดฟันด้านใน > > หลังการจัดฟันด้านใน

เครื่องฟอกสีฟัน l เครื่องทำความสะอาดฟัน Air Flow l เครื่อง X-Ray ทันตกรรม l เครื่องตัดแต่งเนื้อเยื่อ l กล้องส่องในช่องปาก

เครื่องผ่าตัดทางทันตกรรม l โปรแกรม NobelGuide l โคมไฟผ่าตัดใหญ่ l เก้าอี้ทันตกรรม l ห้องทำให้ปลอดเชื้อ l เครื่องมือรักษารากฟัน

............................................................................................................................
MAKE SURE OF YOUR SMILE. Copyright © 2004 SILOM DENTAL BUILDING. All Rights Reserved.
Call Center : (66) 2636 9091,97 Tel : (66) 2636 9092-5 Fax : (66) 26369096
e-mail : silomdental@silomdental.com