ทันตกรรมรากเทียม รากเทียม รากเทียมวันเดียวเสร็จ
www.silomdental.com

หน้าแรก ทำเนียบทันตแพทย์ บริการ เทคโนโลยี สาระน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

ทันตกรรมรากเทียม l ทันตกรรมประดิษฐ์ l ทันตกรรมจัดฟัน l ทันตกรรมตกแต่ง l ทันตกรรมฟอกสีฟัน l รักษารากฟัน

ศัลยศาสตร์ช่องปาก l ทันตกรรมเด็ก l ปริทันตวิทยา l ทันตกรรมบูรณะ l ทันตกรรมบดเคี้ยว l ทันตกรรมทั่วไป

ทันตกรรมรากเทียมพร้อมใช้เสร็จในวันเดียว One Day Implant

รากเทียมวันเดียวเสร็จรากเทียมวันเดียวเสร็จรากเทียมวันเดียวเสร็จรากเทียมวันเดียวเสร็จ

รากเทียมวันเดียวเสร็จรากเทียมวันเดียวเสร็จรากเทียมวันเดียวเสร็จรากเทียมวันเดียวเสร็จ

รากเทียมพร้อมใช้เสร็จในวันเดียวรากเทียมพร้อมใช้เสร็จในวันเดียวรากเทียมพร้อมใช้เสร็จในวันเดียวรากเทียมพร้อมใช้เสร็จในวันเดียว

รากเทียมพร้อมใช้เสร็จในวันเดียวรากเทียมพร้อมใช้เสร็จในวันเดียวรากเทียมพร้อมใช้เสร็จในวันเดียวรากเทียมพร้อมใช้เสร็จในวันเดียว

ทันตกรรมรากเทียม 1 ซี่

ทันตกรรมรากเทียมหลายซี่

ทันตกรรมรากเทียมทั้งปาก

ทันตกรรมรากเทียมพร้อมใช้ในวันเดียว

ทันตกรรมรากเทียม NobelPerfect

อย่างที่ทราบกันแล้วว่า ในการทำรากเทียมคนไข้จำเป็นต้องมาพบทันตแพทย์ 3 ครั้งเป็นอย่างน้อย เพื่อผ่าตัดเพื่อฝังตัวรากเทียม ต่อเดือยรองรับครอบฟัน และใส่ครอบฟัน โดยใช้เวลาเกือบ 7 เดือน

แต่..วันนี้ คนไข้สามารถมี รากเทียมพร้อมใช้ (รากเทียม+เดือยรองรับครอบฟัน+ครอบฟันชั่วคราว) ได้ภายในวันเดียว

การปลูกรากเทียมจะไม่ยุ่งยากอีกต่อไป จะคล้ายกับการทำครอบฟันหรือสะพานฟันเท่านั้น

คนไข้จะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นเพราะขั้นตอนการฝัง NobelDirect จะเป็นการฝังโดยไม่เปิด Flap สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว มี Tissue Trauma น้อย สามารถใส่ครอบชั่วคราวได้ทันที และมีการสูญเสียกระดูกน้อยมาก

1 day implant ของ Noble Biocare ได้รับการทดสอบทางการแพทย์แล้วว่า ประสบผลสำเร็จได้เท่าเทียมกับการปลูกรากเทียมทั่วไป และสามารถปลูกได้กับฟันทุกต่ำแหน่ง

ด้วย NobleDirect คุณสามารถมีฟันซี่ใหม่ได้ในวันเดียว

. . : : ข้อดี : : . .

รากเทียมวันเดียวเสร็จ

- ทดแทนฟันแท้ที่สูญเสียไป
- ฝังรากเทียมและใส่ฟันเสร็จในครั้งเดียว
- สามารถรับประทานอาหารได้ทันที
- ไม่ต้องเสียเวลาในการรักษาหลายครั้ง
- เลียนแบบโครงสร้างฟันธรรมชาติ
(ใช้งานและสวยงามเหมือนฟันธรรมชาติ)
- ไม่ต้องกรอฟันข้างเคียงเพื่อใส่สะพานฟัน

เครื่องฟอกสีฟัน l เครื่องทำความสะอาดฟัน Air Flow l เครื่อง X-Ray ทันตกรรม l เครื่องตัดแต่งเนื้อเยื่อ l กล้องส่องในช่องปาก

เครื่องผ่าตัดทางทันตกรรม l โปรแกรม NobelGuide l โคมไฟผ่าตัดใหญ่ l เก้าอี้ทันตกรรม l ห้องทำให้ปลอดเชื้อ l เครื่องมือรักษารากฟัน

............................................................................................................................
MAKE SURE OF YOUR SMILE. Copyright © 2004 SILOM DENTAL BUILDING. All Rights Reserved.
Call Center : (66) 2636 9091,97 Tel : (66) 2636 9092-5 Fax : (66) 26369096
e-mail : silomdental@silomdental.com