จัดฟัน ดัดฟัน จัดฟันร่วมกับการผ่าตัด
www.silomdental.com

หน้าแรก ทำเนียบทันตแพทย์ บริการ เทคโนโลยี สาระน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

ทันตกรรมรากเทียม l ทันตกรรมประดิษฐ์ l ทันตกรรมจัดฟัน l ทันตกรรมตกแต่ง l ทันตกรรมฟอกสีฟัน l รักษารากฟัน

ศัลยศาสตร์ช่องปาก l ทันตกรรมเด็ก l ปริทันตวิทยา l ทันตกรรมบูรณะ l ทันตกรรมบดเคี้ยว l ทันตกรรมทั่วไป

การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด

จัดฟันด้านใน
Lingual Orthodontics


จัดฟันถอดได้แบบใส
Clear Aligner or Invisalign ®


จัดฟันด้านนอกด้วยโลหะ
Metal braces


จัดฟันด้านนอกด้วยเซรามิค
Clear braces


จัดฟันร่วมกับการผ่าตัด
Orthognathic Surgery

จัดฟันด้านนอกแบบโลหะจัดฟันด้านนอกแบบเซรามิคใส

จัดฟันด้านนอกแบบโลหะจัดฟันด้านนอกแบเซรามิคใส

จัดฟันถอดได้แบบใสจัดฟันด้านใน

จัดฟันถอดได้แบบใสจัดฟันด้านใน

การจัดฟันควบคู่กับการผ่าตัด

การจัดฟันควบคู่กับการผ่าตัด
Orthognathic Surgery


ในบางกรณีการจัดฟันเพียงอย่างเดียวก็ไม่อาจแก้ปัญหาการสบฟันหรือการเรียงตัวกันของฟันที่ผิดปกติได้ จึงต้องอาศัยการผ่าตัดควบคู่ไปกับการรักษา เพื่อผลลัพธ์ และประสิทธิภาพที่ดี
ปัญหาที่ต้องอาศัยการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด

1. หน้าไม่ได้สัดส่วน (Midline Shift)
2. คางยื่น (Protruding Lower Jaw)
3. คางหดสั้นมากๆ (Recessive Lower Jaw)
4. ยิ้มแล้วเห็นเหงือก Gummy Smile)
5. ฟันบนกัดไม่ชนฟันล่าง (Open Bite)

การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด

การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด


หน้าไม่ได้สัดส่วน (Midline Shift)
ก่อนการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด ก่อนการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด ก่อนการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด

หลังการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด หลังการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด หลังการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด

คางยื่น (Protruding Lower Jaw)
ก่อนการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด ก่อนการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด ก่อนการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด

หลังการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด หลังการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด หลังการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด

คางหดสั้นมากๆ (Recessive Lower Jaw)
ก่อนการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด ก่อนการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด ก่อนการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด

หลังการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด หลังการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด หลังการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด

ยิ้มแล้วเห็นเหงือก Gummy Smile)
ก่อนการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด ก่อนการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด ก่อนการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด

หลังการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด หลังการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด หลังการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด

ฟันบนกัดไม่ชนฟันล่าง (Open Bite)
ก่อนการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด ก่อนการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด ก่อนการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด

หลังการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด หลังการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด หลังการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด

เครื่องฟอกสีฟัน l เครื่องทำความสะอาดฟัน Air Flow l เครื่อง X-Ray ทันตกรรม l เครื่องตัดแต่งเนื้อเยื่อ l กล้องส่องในช่องปาก

เครื่องผ่าตัดทางทันตกรรม l โปรแกรม NobelGuide l โคมไฟผ่าตัดใหญ่ l เก้าอี้ทันตกรรม l ห้องทำให้ปลอดเชื้อ l เครื่องมือรักษารากฟัน

............................................................................................................................
MAKE SURE OF YOUR SMILE. Copyright © 2004 SILOM DENTAL BUILDING. All Rights Reserved.
Call Center : (66) 2636 9091,97 Tel : (66) 2636 9092-5 Fax : (66) 26369096
e-mail : silomdental@silomdental.com