ทำฟัน จัดฟัน รากเทียม ฟอกสีฟัน ทันตกรรม

www.silomdental.com

หน้าแรก ทำเนียบทันตแพทย์ บริการ เทคโนโลยี สาระน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

ENG l THAI l JAP

สีลมเด็นตัลบิลดิ้ง (SILOM DENTAL BUILDING)

ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
อีเมล์ :
เวลาทำการ :
439/4 - 5 ถนนสีลม - นราธิวาส ฯ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0 2636 9092-5
0 2636 9096
silomdental@silomdental.com
จันทร์ - เสาร์ 10:00 - 20:00 น.

แผนที่สีลมเด็นตัลบิลดิ้งคลินิกทันตกรรม

ราคาทันตกรรม l โปรโมชั่น l ลิงค์ l ถาม-ตอบ


เปิดทำการทุกวัน
จันทร์ - เสาร์ 10:00 น. - 20:00 น.
439/4 - 5 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
แผนที่ สีลมเด็นตัลบิลดิ้ง

ทันตกรรมรากเทียม l ทันตกรรมประดิษฐ์ l ทันตกรรมจัดฟัน l ทันตกรรมตกแต่ง l ทันตกรรมฟอกสีฟัน l รักษารากฟัน
ศัลยศาสตร์ช่องปาก l ทันตกรรมเด็ก l ปริทันตวิทยา l ทันตกรรมบูรณะ l ทันตกรรมบดเคี้ยว l ทันตกรรมทั่วไป

............................................................................................................................
MAKE SURE OF YOUR SMILE. Copyright © 2004 SILOM DENTAL BUILDING. All Rights Reserved.
Call Center : (66) 2636 9091,97 Tel : (66) 2636 9092-5  Fax : (66) 26369096
e-mail : silomdental@silomdental.com
ศูนย์ทันตกรรม คลินิก ทำฟัน ทันตกรรม รักษาฟัน โรคฟัน