ทันตกรรมรากเทียม รากเทียม ฟันหลุด ฟันหาย ทำฟัน

www.silomdental.com

หน้าแรก ทำเนียบทันตแพทย์ บริการ เทคโนโลยี สาระน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

ทันตกรรมรากเทียม l ทันตกรรมประดิษฐ์ l ทันตกรรมจัดฟัน l ทันตกรรมตกแต่ง l ทันตกรรมฟอกสีฟัน l รักษารากฟัน

ศัลยศาสตร์ช่องปาก l ทันตกรรมเด็ก l ปริทันตวิทยา l ทันตกรรมบูรณะ l ทันตกรรมบดเคี้ยว l ทันตกรรมทั่วไป

NobelGuide™ ระบบ Soft Ware การทำรากเทียม

ทันตกรรมรากเทียม 1 ซี่

ทันตกรรมรากเทียมหลายซี่

ทันตกรรมรากเทียมทั้งปาก

ทันตกรรมรากเทียมพร้อมใช้ในวันเดียว

ทันตกรรมรากเทียม NobelPerfect

NobelGuide™ NobelGuide™

NobelGuide™ NobelGuide™

NobelGuide™  

 

NobelGuide

NobelGuide เป็นนวัตกรรมในรูปแบบ 3 มิติ สำหรับงานทันตกรรมรากเทียม เป็นระบบ soft ware ที่ทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืนกับภาพถ่ายกระดูก 3 มิติในระบบดิจิตัล CT scan
เป็นแนวความคิดใหม่ที่ปฎิวัติวงการรากเทียมด้วยวิธีการใหม่ในการวางแผนการรักษา การส่งผ่านข้อมูล การออกแบบ Surgical Template เพื่อกำหนดตำแหน่งและแนวในการฝังรากเทียมโดยไม่ต้องเปิดเหงือก (flapless) ที่ให้ทั้งความรวดเร็วและมีความแม่นยำสูง

  • คนไข้สามารถมีฟันพร้อมใช้ได้ทันทีหลังจากการผ่าตัดฝังรากเทียมในครั้งเดียว

  • มีภาพสามมิติจาก CT scan ที่สามารถวิเคราะห์สภาพ กระดูกขากรรไกรของคนไข้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำก่อนการผ่าตัด ช่วยในการออกแบบและตัดสินใจวางตำแหน่ง เลือกขนาด และรูปแบบรากเทียมที่เหมาะสมในแต่ละกรณีอย่างรวดเร็ว

  • ข้อมูลในการคำนวณทั้งหมดจะถูกส่งไปยังศูนย์ข้อมูล ของ Nobelbiocare ที่ Sweden

  • สามารถเตรียม surgical template ล่วงหน้า เพื่อการฝังรากเทียมที่สมบูรณ์แบบแม่นยำสูง

  • งานฟันปลอมติดแน่นสามารถเตรียมได้ล่วงหน้าเพื่อใส่ในวันผ่าตัดได้

  • แม่นยำ รวดเร็ว วางแผนล่วงหน้าได้ ช่วยลดขั้นตอนและข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างการทำรากเทียม

  • แผลผ่าตัดเล็ก ลดผลกระทบข้างเคียงจากการผ่าตัดลงได้มาก

  • ลดระยะเวลาในการผ่าตัดและจำนวนครั้งในการรักษาลง

ขั้นตอนการทำ NobelGuide™
การทำ NobelGuide™
ฟันปลอมติดแน่นด้วยเทคนิค Teeth in an Hour
การใส่ฟันปลอมติดแน่นด้วยเทคนิค Teeth in an Hour

เครื่องฟอกสีฟัน l เครื่องทำความสะอาดฟัน Air Flow l เครื่อง X-Ray ทันตกรรม l เครื่องตัดแต่งเนื้อเยื่อ l กล้องส่องในช่องปาก

เครื่องผ่าตัดทางทันตกรรม l โปรแกรม NobelGuide l โคมไฟผ่าตัดใหญ่ l เก้าอี้ทันตกรรม l ห้องทำให้ปลอดเชื้อ l เครื่องมือรักษารากฟัน

............................................................................................................................
MAKE SURE OF YOUR SMILE. Copyright © 2004 SILOM DENTAL BUILDING. All Rights Reserved.
Call Center : (66) 2636 9091,97 Tel : (66) 2636 9092-5 Fax : (66) 26369096
e-mail : silomdental@silomdental.com