ครอบฟัน สะพานฟัน เดือยฟัน ฟันปลอม ฟันหัก ทำฟัน

www.silomdental.com

หน้าแรก ทำเนียบทันตแพทย์ บริการ เทคโนโลยี สาระน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

ทันตกรรมรากเทียม l ทันตกรรมประดิษฐ์ l ทันตกรรมจัดฟัน l ทันตกรรมตกแต่ง l ทันตกรรมฟอกสีฟัน l รักษารากฟัน

ศัลยศาสตร์ช่องปาก l ทันตกรรมเด็ก l ปริทันตวิทยา l ทันตกรรมบูรณะ l ทันตกรรมบดเคี้ยว l ทันตกรรมทั่วไป

ศัลยศาสตร์ช่องปาก Oral Surgery

ศัลยกรรมปลูกกระดูกวิธี
Sinus Lift


ผังรากเทียมทดแทนฟันที่สูญเสียในทันที

 

ศัลยกรรมปลูกกระดูกถอนฟัน, ถอนฟันคุด, ผ่าฟันคุด

ถอนฟัน, ถอนฟันคุด, ผ่าฟันคุดศัลยกรรมปลูกกระดูก

ศัลยศาสตร์ช่องปาก, ศัลยกรรมปลูกกระดูก, ศัลยกรรมช่องปากถอนฟันคุด, ผ่าฟันคุด, ฟันคุด, ผ่าฟัน

sinus lift, ศัลยกรรมsinus lift, ผ่าตัดย้ายเส้นประสาทศัลยศาสตร์ช่องปาก, ศัลยกรรมปลูกกระดูก, ศัลยกรรมช่องปาก

ศัลยกรรมปลูกกระดูกวิธี Sinus Lift

การบูรณะฟันบริเวณฟันหลังของขากรรไกรบนด้วยรากเทียม มีข้อพิจารณาสำคัญอยู่ที่การละลายตัวของกระดูกรองรับฟันจากการที่สูญเสียฟันไป ทำให้เกิดปัญหาต่อการปลูกรากเทียมในบริเวณขากรรไกรบนเนื่องจากขาดกระดูกในการรองรับรากเทียม จึงต้องทำการเสริมกระดูกก่อนที่จะผ่าตัดฝังรากเทียมด้วยวัสดุเสริมกระดูก อาทิเช่น กระดูกของผู้เข้ารับการรักษาเอง, กระดูกมนุษย์, กระดูกสัตว์ หรือกระดูกสังเคราะห์ โดยการเสริมกระดูกสามารถทำได้ทั้งในแนวกว้าง, แนวสูง และการปลูกกระดูกในบริเวณพื้นโพรงอากาศแม็กซิลลา โดยการผ่าตัดเพื่อฝังรากเทียมในบริเวณกระดูกขากรรไกรบนด้านหลังนี้ จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในการวางแผน วินิจฉัยการรักษา รวมทั้งเทคนิคต่างๆในการผ่าตัดเสริมกระดูกในบริเวณนี้เป็นอย่างดี

ขั้นตอนการทำ


ทันตแพทย์ผู้ผ่าตัดจะทำการออกแบบแนวเปิดแผ่นเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณกึ่งกลางสันกระดูกที่ว่าง เมื่อเปิดแผ่นเนื้อเยื่อให้แยกออกแล้วจึงกรอช่องกระดูกบนผนังโพรงอากาศด้านข้าง เพื่อแยกเยื่อบุโพรงอากาศออกจากด้านในของผนังโพรงอากาศเพื่อใส่วัสดุเสริมกระดูก หลังจากนั้นจะยืดแผ่นเนื้อเยื่อเพื่อปิดบาดแผลแล้วจึงเย็บปิดบาดแผล

ขั้นตอนการทำร่วมการผังรากเทียม

1. ผ่าเปิดเนื้อเยื่ออ่อน

2. กรอเพื่อเปิดกระดูกผนังโพรงอากาศแม็กซิลลา

3. ทำการแยกเยื่อบุโพรงอากาศออก

4. กรอเจาะบริเวณสันกระดูกเพื่อใส่ตัวรากเทียมรากเทียม

5. ผังตัวรากเทียม

6. บรรจุกระดูกลงในช่องใต้เยื่อบุโพรงอากาศที่แยกออกไว้

7. เย็บปิดแผลเครื่องฟอกสีฟัน l เครื่องทำความสะอาดฟัน Air Flow l เครื่อง X-Ray ทันตกรรม l เครื่องตัดแต่งเนื้อเยื่อ l กล้องส่องในช่องปาก

เครื่องผ่าตัดทางทันตกรรม l โปรแกรม NobelGuide l โคมไฟผ่าตัดใหญ่ l เก้าอี้ทันตกรรม l ห้องทำให้ปลอดเชื้อ l เครื่องมือรักษารากฟัน

............................................................................................................................

MAKE SURE OF YOUR SMILE. Copyright © 2004 SILOM DENTAL BUILDING. All Rights Reserved.
Call Center : (66) 2636 9091,97 Tel : (66) 2636 9092-5 Fax : (66) 26369096
e-mail : silomdental@silomdental.com