รักษารากฟัน ทันตกรรมรักษาราก รักษาราก รากฟัน คลองรากฟัน

www.silomdental.com

หน้าแรก ทำเนียบทันตแพทย์ บริการ เทคโนโลยี สาระน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

ทันตกรรมรากเทียม l ทันตกรรมประดิษฐ์ l ทันตกรรมจัดฟัน l ทันตกรรมตกแต่ง l ทันตกรรมฟอกสีฟัน l รักษารากฟัน

ศัลยศาสตร์ช่องปาก l ทันตกรรมเด็ก l ปริทันตวิทยา l ทันตกรรมบูรณะ l ทันตกรรมบดเคี้ยว l ทันตกรรมทั่วไป

ทันตกรรมรักษาราก Root Canal Treatment

ทันตกรรมรักษารากฟันทันตกรรมรักษารากฟัน

ทันตกรรมรักษารากฟันทันตกรรมรักษารากฟัน

ทันตกรรมรักษารากฟันทันตกรรมรักษารากฟัน

ทันตกรรมรักษารากฟันทันตกรรมรักษารากฟัน

รักษารากฟัน

เมื่อฟันเริ่มผุ แต่ปล่อยทิ้งไว้ ไม่ไปพบทันตแพทย์เพื่อทำการรักษา เมื่อปล่อยทิ้งไว้นานๆ การผุลุกลามเข้าไปถึงโพรงประสาทฟัน จำเป็นต้องรักษารากฟัน หากทิ้งไว้นานๆรักษารากฟันไม่ได้อาจต้องถอนฟันทิ้ง

: : อาการ : :

มีอาการปวดฟันไม่ใช่เสียวฟัน อยู่เฉยๆแล้วปวด เพราะฟันที่ผุ จะผุที่บริเวณเคลือบฟันและเนื้อฟันซึ่งไม่มีเส้นประสาท เพราะฉะนั้นจะไม่ปวดแต่จะเสียวแทน แต่เมื่อใดก็ตามเมื่อการผุลุกลามไปจนถึงโพรงประสาทฟัน จะเกิดการอักเสบในโพรงประสาทฟันและทำให้ปวดฟันนั้นเอง

 

. : : โดยปกติฟันจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ส่วน คือ

1. เคลือบฟัน (Enamel) ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่อยู่ภายนอกสุดและมีความแข็งแรงที่สุดของฟัน ทำหน้าที่ห่อหุ้มและปกป้องเนื้อฟันและส่วนที่อยู่ข้างใน

2. เนื้อฟัน (Dentin) อยู่ระหว่างเคลือบฟันกับโพรงประสาทฟัน ส่วนนี้จะไวต่อการสัมผัสและอุณหภูมิมากกว่าเคลือบฟันมาก ดังนั้นเมื่อเคลือบฟันถูกทำลายออกไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามจนทำให้เห็นเนื้อฟันแล้ว มักจะมีอาการเสียวฟันตามมาเมื่อถูกกระตุ้นด้วยการสัมผัสหรืออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปในช่องปาก

3. โพรงประสาทฟัน (Dental pulp) ส่วนนี้จะประกอบไปด้วยเส้นเลือดและเส้นประสาทต่างๆที่มาหล่อเลี้ยงฟัน ทำให้ฟันมีชีวิตอยู่ได้ โพรงประสาทฟันนี้จะมีความไวต่อสิ่งกระตุ้นทุกชนิดสูงมากเนื่องจากประกอบไปด้วยเส้นประสาทรับความรู้สึกจำนวนมาก ดังนั้นหากเคลือบฟันกับเนื้อฟันถูกทำลายออกไปจนถึงชั้นโพรงประสาทฟันแล้ว มักจะมีอาการปวดฟันแสดงออกมา

รากฟัน

เมื่อใดก็ตามที่การผุลุกลามจนทะลุถึงโพรงประสาทฟัน สารพิษจากจุลินทรีย์ก่อให้เกิดการอักเสบขึ้นภายในโพรงประสาท แต่เนื่องจากโพรงประสาทถูกเนื้อฟันซึ่งเป็นส่วนแข็งล้อมอยู่ ทำให้หนองและของเสียต่างๆไม่สามารถระบายออกได้ เมื่อมีอาการอักเสบจึงปวดมาก

. . : การรักษา : . .

ภาพเอ๊กซเรย์รากฟัน

ขั้นแรก :

ทันตแพทย์จะทำการเปิดโพรงประสาทฟันโดยการกรอเจาะตัวฟัน เพื่อทำการระบายหนองออก

ขั้นที่สอง :

ทันตแพทย์จะใช้เข็มเล็กๆสอดเข้าไปในคลองรากฟัน เพื่อกำจัดเนื้อเยื้อที่อักเสบในโพรงประสาทฟันและเนื้อฟันที่มีการผุออก และทำความสะอาด ขั้นตอนนี้อาจต้องใช้เวลาหลายครั้ง ระยะรักษารากฟันขึ้นอยู่กับซี่ฟัน โดยฟันหน้าจะมีคลองรากเดียวส่วนฟันกรามอาจมี 3-4 คลองรากฟัน โดยเฉลี่ยแล้วจะใช้ระยะเวลาการรักษาประมาณ 2-3 ครั้ง

ขั้นที่สาม :

หลังจากทันตแพทย์ทำความสะอาดคลองรากฟันจนปราศจากเชื้อจุลินทรีย์แล้ว ทันตแพทย์จะอุดคลองรากฟัน และทำการบูรณะตัวฟันต่อไป

ฟันที่รักษารากฟันแล้ว ส่วนใหญ่เนื้อฟันที่ดีจะเหลือน้อย และฟันจะเปราะกว่าปกติ ทำให้แตกหักง่าย จึงควรทำครอบฟันเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับตัวฟัน ฟันที่มีขนาดเล็ก เช่น ฟันหน้าและฟันกรามน้อย หลังรักษารากฟันแล้วมักทำเดือยฟันร่วมกับการทำครอบฟัน ส่วนฟันกรามใหญ่ที่มีเนื้อฟันดีเหลืออยู่มากอาจเพียงอุดโพรงฟันก่อนค่อยทำครอบฟัน

บางท่านอาจคิดว่า ตอนแรกที่มารักษารากฟันเพราะอาการปวดฟัน เมื่อทันตแพทย์รักษาในครั้งแรกอาการปวดหายไปก็คิดว่าหายดีแล้ว เป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะฟันที่รักษารากฟันค้างไว้อยู่ทันตแพทย์จะทำการอุดฟันไว้โดยใช้วัสดุอุดฟันชั่วคราวซึ่งจะไม่คงทนและอาจมีการรั่วซึมทำให้กลับไปติดเชื้ออีกครั้งได้ ทางที่ดีจึงควรรักษาให้ครบทุกขั้นตอน

ในบางกรณีเมื่อทันตแพทย์ทำการรักษาและครอบฟันเรียบร้อยแล้ว อาจเกิดเหตุคาดไม่ถึงในเวลาต่อมา เช่นอาจมีการติดเชื้อเพิ่ม, กำจัดเชื้อโรคไม่หมดในการรักษาครั้งแรก, การติดเชื้อที่ปลายรากฟันอื่นในซี่เดียวกัน, การอุดเกินปลายราก หรือมีเครื่องมือหักค้างอยู่ที่คลองรากฟัน ซึ่งจำเป็นต้องรื้อวัสดุอุดปลายรากออก และจำเป็นต้องมารักษารากฟันอีกครั้ง Retreatment หรือในบางครั้งไม่สามารถรื้อฟันเพื่อรักษารากฟันด้วยวิธีปกติได้อาจต้องทำศัลยกรรมปลายรากด้วยวิธี Retrograde โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรักษาฟันไว้ในกรณีที่อุดคลองรากฟันด้วยวิธีปกติล้มเหลว

หน้า 1 l 2

เครื่องฟอกสีฟัน l เครื่องทำความสะอาดฟัน Air Flow l เครื่อง X-Ray ทันตกรรม l เครื่องตัดแต่งเนื้อเยื่อ l กล้องส่องในช่องปาก

เครื่องผ่าตัดทางทันตกรรม l โปรแกรม NobelGuide l โคมไฟผ่าตัดใหญ่ l เก้าอี้ทันตกรรม l ห้องทำให้ปลอดเชื้อ l เครื่องมือรักษารากฟัน

............................................................................................................................

MAKE SURE OF YOUR SMILE. Copyright © 2004 SILOM DENTAL BUILDING. All Rights Reserved.
Call Center : (66) 2636 9091,97 Tel : (66) 2636 9092-5 Fax : (66) 26369096
e-mail : silomdental@silomdental.com