ฟอกสีฟัน ทันตกรรมสวยงาม เคลือบฟันเทียม ฟอกฟันขาว

www.silomdental.com

หน้าแรก ทำเนียบทันตแพทย์ บริการ เทคโนโลยี สาระน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

ทันตกรรมรากเทียม l ทันตกรรมประดิษฐ์ l ทันตกรรมจัดฟัน l ทันตกรรมตกแต่ง l ทันตกรรมฟอกสีฟัน l รักษารากฟัน

ศัลยศาสตร์ช่องปาก l ทันตกรรมเด็ก l ปริทันตวิทยา l ทันตกรรมบูรณะ l ทันตกรรมบดเคี้ยว l ทันตกรรมทั่วไป

ทันตกรรมตกแต่ง

Tooth Whitening

Veneer or Facing

Inlays or Onlays

ทันตกรรมตกแต่งทันตกรรมตกแต่ง

ทันตกรรมตกแต่งทันตกรรมตกแต่ง

ความผิดปกติของฟัน โดยเฉพาะฟันหน้าที่ไม่สวยงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องสี รูปร่าง การเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติ อาจส่งผลต่อสภาพจิตใจของบุคคลนั้นๆ ทำให้ขาดความมั่นใจในการพูด ไม่กล้าเข้าสังคม ดังนั้น การบูรณะฟันเพื่อความสวยงามจึงเป็นศาสตร์และศิลป์ขั้นสูงของงานทันตกรรม เช่น การทำเคลือบฟันเทียม (Veneers), การฟอกสีฟัน (Tooth Whitening) ทันตกรรมประดิษฐ์จึงเป็นทันตกรรมความงามที่ต้องอาศัยหลักการลอกเลียนแบบความเป็นธรรมชาติของฟัน เพื่อให้ฟันที่ถูกสร้างขึ้นสวยเป็นธรรมชาติ แข็งแรงทนทาน และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความมั่นใจ สร้างบุคลิคภาพที่ดี เสริมสร้างรอยยิ้มที่มีเสน่ห์เป็นที่น่าประทับใจต่อผู้ที่พบเห็น

เครื่องฟอกสีฟัน l เครื่องทำความสะอาดฟัน Air Flow l เครื่อง X-Ray ทันตกรรม l เครื่องตัดแต่งเนื้อเยื่อ l กล้องส่องในช่องปาก

เครื่องผ่าตัดทางทันตกรรม l โปรแกรม NobelGuide l โคมไฟผ่าตัดใหญ่ l เก้าอี้ทันตกรรม l ห้องทำให้ปลอดเชื้อ l เครื่องมือรักษารากฟัน

............................................................................................................................
MAKE SURE OF YOUR SMILE. Copyright © 2004 SILOM DENTAL BUILDING. All Rights Reserved.
Call Center : (66) 2636 9091,97 Tel : (66) 2636 9092-5 Fax : (66) 26369096
e-mail : silomdental@silomdental.com