ทันตกรรมสวยงาม การบูรณะฟัน ด้วย Inlay Onlay อุดฟัน

www.silomdental.com

หน้าแรก ทำเนียบทันตแพทย์ บริการ เทคโนโลยี สาระน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

ทันตกรรมรากเทียม l ทันตกรรมประดิษฐ์ l ทันตกรรมจัดฟัน l ทันตกรรมตกแต่ง l ทันตกรรมฟอกสีฟัน l รักษารากฟัน

ศัลยศาสตร์ช่องปาก l ทันตกรรมเด็ก l ปริทันตวิทยา l ทันตกรรมบูรณะ l ทันตกรรมบดเคี้ยว l ทันตกรรมทั่วไป

การบูรณะฟัน แบบ Inlay และ Onlay

Tooth Whitening

Veneer or Facing

Inlays or Onlays

อุดฟัน inlay, อุดฟัน onlayการบูรณะฟัน แบบ Inlay และ Onlay

การบูรณะฟัน แบบ Inlay และ Onlayอุดฟัน inlay, อุดฟัน onlay

อุดฟัน inlay, อุดฟัน onlayการบูรณะฟัน แบบ Inlay และ Onlay

การบูรณะฟันแบบ inlay และ onlay เป็นการบูรณะฟันโดยการสร้างวัสดุบูรณะให้เสร็จเรียบร้อยขึ้นเป็นชิ้นงานภายนอกช่องปาก โดยทำให้มีขนาดพอดีกับโพรงฟันที่เตรียมไว้ ทำให้สามารถถอดใส่ และลองวัสดุบูรณะได้ ทำให้สามารถทดสอบความแนบสนิทของวัสดุบูรณะกับผนัง และขอบของโพรงฟันที่กรอเตรียมไว้ก่อนที่จะทำการติดด้วยซีเมนต์ยึดต่อไปเพื่อความสวยงามจึงเป็นศาสตร์และศิลป์ขั้นสูงของงานทันตกรรม

การบูรณะฟันแบบ inlay เป็นการบูรณะที่วัสดุบูรณะมีขอบเขตอยู่ในตัวฟัน (Intracoronal Restoration)
การบูณะฟันแบบ onlay เป็นการบูรณะที่วัสดุบูรณะที่มีทั้งส่วนที่อยู่ในตัวฟัน และส่วนที่มีขอบเขตอยู่ผิวนอกของตัวฟัน (Extracoronal Restoration) โดยวัสดุที่นำมาใช่ทำ inlay และ onlay นั้น มีทั้งโลหะพอร์ซเลน และ เรซิน คอมโพสิต
ข้อดีของการบูรณะฟันแบบ inlay และ onlay

1. ให้ความสวยงาม มีสีใกล้เคียงฟันธรรมชาติ

2. มีความแข็งแรงกว่าการบูรณะโดยตรง

3. ลดอัตราการเกิดการหดตัวของวัสดุอุดหลังการฉายแสง ลดอาการเสียวฟันหภายหลังการบูรณะฟันลงหรืออาจไม่เกิดเลย

4. มีอายุการใช้งานนาน

5. กรณีที่ต้องมีจำนวนซี่ที่ต้องการบูรณะหลายซี่หรือมีขนาดใหญ่ สามารถเตรียมวัสดุบูรณะพร้อมกันภายนอกช่องปาก จึงลดเวลาในการรักษาลง

6. สามารถขัดแต่งวัสดุได้ภายนอกช่องปาก จึงสามารถป้องกันความร้อนหรืออันตรายจากการกรอแต่งวัสดุในช่องปากได้

7. ลดอัตราการเกิดการหดตัวของวัสดุอุดหลังการฉายแสง ลดอาการเสียวฟันหภายหลังการบูรณะฟันลงหรืออาจไม่เกิดเลย

8. มีอายุการใช้งานนาน
การอุดฟัน onlay, การบูรณะฟัน onlay
การบูรณะฟัน inlay, การอุดฟัน inlay
การบูรณะฟัน inlay, การบูรณะฟัน onlay

ภาพก่อนและหลังการบูรณะฟันแบบ inlay และ onlay

ก่อนการบูรณะฟันแบบ inlay และ onlay

อุดฟัน inlay, อุดฟัน onlay

อุดฟัน inlay, อุดฟัน onlay

อุดฟัน inlay, อุดฟัน onlay

อุดฟัน inlay, อุดฟัน onlay

หลังการบูรณะฟันแบบ inlay และ onlay

การบูรณะฟัน inlay, การบูรณะฟัน onlay

การบูรณะฟัน inlay, การบูรณะฟัน onlay

การบูรณะฟัน inlay, การบูรณะฟัน onlay

การบูรณะฟัน inlay, การบูรณะฟัน onlayเครื่องฟอกสีฟัน l เครื่องทำความสะอาดฟัน Air Flow l เครื่อง X-Ray ทันตกรรม l เครื่องตัดแต่งเนื้อเยื่อ l กล้องส่องในช่องปาก

เครื่องผ่าตัดทางทันตกรรม l โปรแกรม NobelGuide l โคมไฟผ่าตัดใหญ่ l เก้าอี้ทันตกรรม l ห้องทำให้ปลอดเชื้อ l เครื่องมือรักษารากฟัน

............................................................................................................................
MAKE SURE OF YOUR SMILE. Copyright © 2004 SILOM DENTAL BUILDING. All Rights Reserved.
Call Center : (66) 2636 9091,97 Tel : (66) 2636 9092-5 Fax : (66) 26369096
e-mail : silomdental@silomdental.com