เคลือบฟันเทียม วีเนียร์ ทันตกรรมสวยงาม ทันตกรรมเสริมสวย veneer

www.silomdental.com

หน้าแรก ทำเนียบทันตแพทย์ บริการ เทคโนโลยี สาระน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

ทันตกรรมรากเทียม l ทันตกรรมประดิษฐ์ l ทันตกรรมจัดฟัน l ทันตกรรมตกแต่ง l ทันตกรรมฟอกสีฟัน l รักษารากฟัน

ศัลยศาสตร์ช่องปาก l ทันตกรรมเด็ก l ปริทันตวิทยา l ทันตกรรมบูรณะ l ทันตกรรมบดเคี้ยว l ทันตกรรมทั่วไป

เคลือบฟันเทียม Veneer or Facing

Tooth Whitening

Veneer or Facing

Inlays or Onlays

ทันตกรรมตกแต่งทันตกรรมตกแต่ง

ทันตกรรมตกแต่งทันตกรรมตกแต่ง

ก่อนทำ ก่อนทำวีเนียร์

เคลือบฟันเทียม หรือ การทำวีเนียร์ Veneer or Facing เป็นทันตกรรมเพื่อความสวยงามที่สามารถใช้เพื่อแก้ไขความผิดปกติของรูปร่างฟัน สีฟัน รวมถึงการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติ (เล็กน้อย) เคลือบฟันเทียม เป็นการฉาบฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน สามารถทำได้ด้วยวัสดุ 2 ประเภท ได้แก่ คอมโพสิตเรซิน (Composite Rasin) และ พอร์ซเลน/เซรามิก (Porcelain/Ceramic) โดยมีการกรอแต่งผิวเคลือบฟันในปริมาณที่น้อยมากเพื่อนำวัสดุสีเหมือนฟันมาติดกับผิวด้านหน้าฟัน

เคลือบฟันเทียม เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถแก้ไขสีฟันคล้ำให้ดูเหมือนสีฟันธรรมชาติได้ โดยสูญเสียเนื้อฟันน้อยกว่าการทำครอบฟัน วัสดุที่นิยมนำมาใช้ในงานเคลือบฟันเทียมได้แก่ เซรามิค และคอมโพสิตเรซิน

การทำวีเนียร์การทำวีเนียร์

หลังทำหลังทำวีเนียร์วัตถุประสงค์ในการทำเคลือบฟันเทียม

1. เพื่อปิดช่องว่างระหว่างฟันหน้าหลายๆซี่ ที่ห่างกันเพียงเล็กน้อย
2. เพื่อแก้ไขรูปร่างฟันที่ผิดปกติ
3. เพื่อรักษาฟันซึ่งเกิดการหักของฟันโดยไม่ทะลุโพรงประสาทฟัน
4. เพื่อแก้ไขฟันที่มีเคลือบฟันผิดปกติ
5. เพื่อแก้ไขฟันที่มีสีเข้มผิดปกติที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการฟอกสีฟัน
6. เพื่อแก้ไขฟันที่เรียงตัวผิดปกติไม่มาก


คุณสมบัติของเคลือบฟันเทียมแบบคอมโพสิตเรซิน
(Composite Resin Veneer)

ข้อดี ข้อด้อย

1.เป็นวัสดุที่มีความสวยงามเลียนแบบฟันธรรมชาติ
2.มีคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน
3.เสียค่าใช้จ่ายถูกกว่าวัสดุพอร์ซเลนหรือเซรามิก
4.การซ่อมแซมหรือทำคอมโพสิตเรซินวีเนียร์ใหม่ สามารถซ่อมแซมทดแทนเฉพาะส่วนได้ ด้วยวัสดุคอมโพสิตเรซินชนิดที่ทำในคลินิคได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องทำวีเนียร์ใหม่ทั้งชิ้น

1.มีคุณภาพต่ำกว่าวัสดุ พอร์ซเลนหรือเซรามิค
2.เมื่อเวลาผ่านไป วัสดุจะดูดซึมน้ำทำให้วัสดุดูด้าน ไม่มันวาว สีทึบ หรือเปลี่ยนสี
3.มีความสามารถในการปิดบังสีฟันคล้ำได้ต่ำกว่า พอร์ซเลน/เซรามิค

คุณสมบัติของเคลือบฟันเทียมแบบพอร์ซเลนหรือเซรามิค
(Porcelain/Ceramic Veneer)

ข้อดี ข้อด้อย

1.มีความสวยงามเป็นธรรมชาติ เลียนแบบเคลือบฟันมนุษย์ได้ดี
2.มีความแข็งแรงทนทานต่อการแตกหักสูง
3.ไม่ดูดซึมน้ำ ทำให้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงสี และมิติ
4.ไม่ติดคราบสีต่างๆ เช่น เครื่องดื่มประเภทชา, กาแฟ, น้ำอัดลม, อาหาร, บุหรี่ และแอลกอฮอล์
5.ทนทานต่อการสึกกร่อนและการเกิดรอยขีดขวน
6.มีความเงางามตลอดอายุการใช้งาน
7.พอร์ซเลน หรือเซรามิควีเนียร์สามารถเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อรอบฟัน เนื้อเยื่อที่สัมผัสกับขอบวีเนียร์จะมีสุขภาพที่ดี เนื้อเยื่อเหงือกก็จะมีสุขภาพสมบูรณ์ และเซรามิคมีความเรียบเงาจึงไม่เป็นที่สะสมของคราบจุลินทรีย์ได้ง่าย

1.ค่าใช้จ่ายสูงกว่าการใช้วัสดุคอมโพสิตเรซินวีเนียร์
2.เวลาในการทำ ใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 ครั้งในการรักษา
3.ทันตแพทย์ต้องมีประสบการณ์และความชำนาญในการทำงานสูง
4.การซ่อมแซมหรือทำเซรามิควีเนียร์ใหม่จะทำได้ยากและใช้เวลามาก

หน้า 1 l 2

เครื่องฟอกสีฟัน l เครื่องทำความสะอาดฟัน Air Flow l เครื่อง X-Ray ทันตกรรม l เครื่องตัดแต่งเนื้อเยื่อ l กล้องส่องในช่องปาก

เครื่องผ่าตัดทางทันตกรรม l โปรแกรม NobelGuide l โคมไฟผ่าตัดใหญ่ l เก้าอี้ทันตกรรม l ห้องทำให้ปลอดเชื้อ l เครื่องมือรักษารากฟัน

............................................................................................................................
MAKE SURE OF YOUR SMILE. Copyright © 2004 SILOM DENTAL BUILDING. All Rights Reserved.
Call Center : (66) 2636 9091,97 Tel : (66) 2636 9092-5 Fax : (66) 26369096
e-mail : silomdental@silomdental.com