ฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว เลเซอร์ฟอกสีฟัน ฟอกฟันเลเซอร์ ฟันดำ
www.silomdental.com

หน้าแรก ทำเนียบทันตแพทย์

บริการ

เทคโนโลยี สาระน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

เครื่องฟอกสีฟัน l เครื่องทำความสะอาดฟัน Air Flow l เครื่อง X-Ray ทันตกรรม l เครื่องตัดแต่งเนื้อเยื่อ l กล้องส่องในช่องปาก

เครื่องผ่าตัดทางทันตกรรม l โปรแกรม NobelGuide l โคมไฟผ่าตัดใหญ่ l เก้าอี้ทันตกรรม l ห้องทำให้ปลอดเชื้อ l เครื่องมือรักษารากฟัน

เครื่องฟอกสีฟัน

BriteSmile l ZooM! l Laser l Beyond

เลเซอร์ฟอกสีฟัน เป็นเครื่องกำเนิดแสงเลเซอร์สำหรับการฟอกสีฟันโดยเฉพาะ แสงเลเซอร์ที่ใช้เป็นพลังงานแสงประสิทธิภาพสูงที่ให้ความร้อนต่ำ สามารถกระตุ้นปฏิกิริยาเคมีในเจลฟอกสีฟัน ทำหน้าที่ดึงรงควัตถุเม็ดสี (Colour Pigments) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกำหนดทิศทางของแสงได้ดีกว่าเครื่องฉายแสง U.V. ทั่วไป ที่มีรัศมีของแสงกระจายวงกว้างและให้ความร้อนสูง ผลที่ได้คือฟันขาวขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเหงือกและฟัน

ขั้นตอนในการทำ Laser Tooth Whitening

  • ทาวัสดุป้องกันเหงือก (Opal dam)
  • ทาเจลฟอกสีฟันลงบนผิวฟัน
  • ฉายด้วยแสงเลเซอร์ที่ผิวหน้าฟัน
  • ล้างเจลฟอกสีฟันและวัสดุป้องกันเหงือกออก

ข้อดีของ Laser Tooth Whitening

  • ใช้เวลาในการฟอกสีฟันไม่ถึง 1 ชั่วโมง
  • ไม่ก่อให้เกิดความร้อนขณะฟอกสีฟัน
  • ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเหงือก
  • Long term effect
  • Proven results over all other methodsก่อนฟอกสีฟัน

หลังฟอกสีฟัน

หลังการฟอกสีฟันแล้วฟันจะขาวขึ้นเพียงใด

ปกติการทำ Laser Tooth Whitening เพียงครั้งเดียวก็ขาวขึ้นอย่างเห็นผล แต่จะสำเร็จได้ก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยประกอบ อันได้แก่ ชนิดและสาเหตุของการติดสี ความหนาของชั้นเคลือบฟัน อายุและนิสัย

ภายหลังจากการทำ Laser Tooth Whitening แล้ว ควรทำความสะอาดฟันตามปกติด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และควรหลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มมีสี ที่อาจก่อให้เกิดคราบติดสีบนฟันได้ เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม หรือสูบบุหรี่ เพื่อคงสภาพฟันขาวให้นานยิ่งขึ้น

การฟอกสีฟันด้วยแสงเลเซอร์นั้น ถือว่ามีความปลอดภัย เพราะไม่ทำอันตรายต่อฟัน แต่อาจมีผลข้างเคียงเล็กน้อยคือ อาจมีการเสียวฟัน ซึ่งจะหายไปได้เองหลังการฟอก 24-48 ชั่วโมง

ทันตกรรมรากเทียม l ทันตกรรมประดิษฐ์ l ทันตกรรมจัดฟัน l ทันตกรรมตกแต่ง l ฟอกสีฟัน l รักษารากฟัน
ศัลยศาสตร์ช่องปาก l ปริทันตวิทยา l ทันตกรรมเด็ก l ทันตกรรมบูรณะ l ทันตกรรมบดเคี้ยว l ทันตกรรมทั่วไป

............................................................................................................................
MAKE SURE OF YOUR SMILE. Copyright © 2004 SILOM DENTAL BUILDING. All Rights Reserved.
Call Center : (66) 2636 9091,97 Tel : (66) 2636 9092-5  Fax : (66) 26369096
e-mail : silomdental@silomdental.com