ฟอกสีฟัน ทันตกรรมสวยงาม เคลือบฟันเทียม ฟอกฟันขาว

www.silomdental.com

หน้าแรก ทำเนียบทันตแพทย์ บริการ เทคโนโลยี สาระน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

ทันตกรรมรากเทียม l ทันตกรรมประดิษฐ์ l ทันตกรรมจัดฟัน l ทันตกรรมตกแต่ง l ทันตกรรมฟอกสีฟัน l รักษารากฟัน

ศัลยศาสตร์ช่องปาก l ทันตกรรมเด็ก l ปริทันตวิทยา l ทันตกรรมบูรณะ l ทันตกรรมบดเคี้ยว l ทันตกรรมทั่วไป

เคลือบฟันเทียม Veneer or Facing

Tooth Whitening

Veneer or Facing

Inlays or Onlays

ทันตกรรมตกแต่งทันตกรรมตกแต่ง

ทันตกรรมตกแต่งทันตกรรมตกแต่ง

เคลือบฟันเทียมเพื่อปิดช่องว่างระหว่างฟันหน้าหลายๆซี่ที่ห่างเพียงเล็กน้อย

ก่อนทำพอร์ซเลนวีเนีย
ก่อนทำเคลือบฟันเทียม
หลังทำพอร์ซเลนวีเนีย
หลังทำเคลือบฟันเทียม
ก่อนทำพอร์ซเลนวีเนีย
ก่อนทำเคลือบฟันเทียม
หลังทำพอร์ซเลนวีเนีย
หลังทำเคลือบฟันเทียม

เคลือบฟันเทียมเพื่อแก้ไขรูปร่างฟันที่ผิดปกติ

ก่อนทำพอร์ซเลนวีเนีย
ก่อนทำเคลือบฟันเทียม
หลังทำพอร์ซเลนวีเนีย
หลังทำเคลือบฟันเทียม
ก่อนทำพอร์ซเลนวีเนีย
ก่อนทำเคลือบฟันเทียม
หลังทำพอร์ซเลนวีเนีย
หลังทำเคลือบฟันเทียม

เคลือบฟันเทียมเพื่อรักษาฟันซึ่งเกิดการหักของตัวฟันโดยไม่ทะลุโพลงประสาทฟัน

ก่อนทำพอร์ซเลนวีเนีย
ก่อนทำเคลือบฟันเทียม
หลังทำพอร์ซเลนวีเนีย
หลังทำเคลือบฟันเทียม
ก่อนทำพอร์ซเลนวีเนีย
ก่อนทำเคลือบฟันเทียม
หลังทำพอร์ซเลนวีเนีย
หลังทำเคลือบฟันเทียม

เคลือบฟันเทียมเพื่อแก้ไขฟันที่มีเคลือบฟันผิดปกติ

ก่อนทำพอร์ซเลนวีเนีย
ก่อนทำเคลือบฟันเทียม
หลังทำพอร์ซเลนวีเนีย
หลังทำเคลือบฟันเทียม
ก่อนทำพอร์ซเลนวีเนีย
ก่อนทำเคลือบฟันเทียม
หลังทำพอร์ซเลนวีเนีย
หลังทำเคลือบฟันเทียม

เคลือบฟันเทียมเพื่อแก้ไขฟันที่มีสีเข้มผิดปกติที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการฟอกสีฟัน

ก่อนทำพอร์ซเลนวีเนีย
ก่อนทำเคลือบฟันเทียม
หลังทำพอร์ซเลนวีเนีย
หลังทำเคลือบฟันเทียม
ก่อนทำพอร์ซเลนวีเนีย
ก่อนทำเคลือบฟันเทียม
หลังทำพอร์ซเลนวีเนีย
หลังทำเคลือบฟันเทียม
ก่อนทำพอร์ซเลนวีเนีย
ก่อนทำเคลือบฟันเทียม
หลังทำพอร์ซเลนวีเนีย
หลังทำเคลือบฟันเทียม

เคลือบฟันเทียมเพื่อแก้ไขฟันที่เรียงตัวผิดปกติที่ไม่มากโดยอยากจัดฟัน

ก่อนทำพอร์ซเลนวีเนีย
ก่อนทำเคลือบฟันเทียม
หลังทำพอร์ซเลนวีเนีย
หลังทำเคลือบฟันเทียม
ก่อนทำพอร์ซเลนวีเนีย
ก่อนทำเคลือบฟันเทียม
หลังทำพอร์ซเลนวีเนีย
หลังทำเคลือบฟันเทียม

หน้า 1 l 2

เครื่องฟอกสีฟัน l เครื่องทำความสะอาดฟัน Air Flow l เครื่อง X-Ray ทันตกรรม l เครื่องตัดแต่งเนื้อเยื่อ l กล้องส่องในช่องปาก

เครื่องผ่าตัดทางทันตกรรม l โปรแกรม NobelGuide l โคมไฟผ่าตัดใหญ่ l เก้าอี้ทันตกรรม l ห้องทำให้ปลอดเชื้อ l เครื่องมือรักษารากฟัน

............................................................................................................................
MAKE SURE OF YOUR SMILE. Copyright © 2004 SILOM DENTAL BUILDING. All Rights Reserved.
Call Center : (66) 2636 9091,97 Tel : (66) 2636 9092-5 Fax : (66) 26369096
e-mail : silomdental@silomdental.com