หน้าแรก

ทำเนียบทันตแพทย์

บริการ

เทคโนโลยี

สาระน่ารู้

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

เกี่ยวกับสีลมเด็นตัลบิลดิ้ง

1st Floor  I  2nd Floor  l  3rd Floor  l  4th Floor  l  5th Floor

SILOMDENTALBUILDING

~ 2 nd FLOOR

Consultation Room

Oral Examination Room

Operative Dentistry Room

Waiting & Entertainment Zone

"make sure of your smile"

ทันตกรรมรากเทียม l ทันตกรรมประดิษฐ์ l ทันตกรรมจัดฟัน l ทันตกรรมตกแต่ง l เลเซอร์ฟอกสีฟัน l รักษารากฟัน
ทันตกรรมเด็ก l ปริทันตวิทยา l ทันตกรรมบูรณะ l ทันตกรรมบดเคี้ยว l ทันตกรรมทั่วไป l ศัลยศาสตร์ช่องปาก

............................................................................................................................
MAKE SURE OF YOUR SMILE. Copyright © 2004 SILOM DENTAL BUILDING. All Rights Reserved.
Call Center : (66) 2636 9091,97 Tel : (66) 2636 9092-5  Fax : (66) 26369096
e-mail : silomdental@silomdental.com