ฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว เลเซอร์ฟอกสีฟัน ฟอกฟันเลเซอร์ ฟันดำ
www.silomdental.com

หน้าแรก ทำเนียบทันตแพทย์

บริการ

เทคโนโลยี สาระน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

กล้องส่องในช่องปาก l เครื่องเลเซอร์ฟอกสีฟัน l เครื่องทำความสะอาดฟันแบบ Air Flow l เครื่อง X-Ray ทันตกรรม

เครื่องฟอกสีฟัน l โคมไฟผ่าตัดใหญ่ l เก้าอี้ทันตกรรม l ห้องทำให้ปลอดเชื้อ l เครื่องมือรักษารากฟัน

. . : : High Power Laser Bleaching : : . .

High Power Laser Bleaching เป็นเครื่องกำเนิดแสงเลเซอร์สำหรับการฟอกสีฟันโดยเฉพาะ แสงเลเซอร์ที่ใช้เป็นพลังงานแสงประสิทธิภาพสูงที่ให้ความร้อนต่ำ สามารถกระตุ้นปฏิกิริยาเคมีในเจลฟอกสีฟัน ทำหน้าที่ดึงรงควัตถุเม็ดสี (Colour Pigments) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกำหนดทิศทางของแสงได้ดีกว่าเครื่องฉายแสง U.V. ทั่วไป ที่มีรัศมีของแสงกระจายวงกว้างและให้ความร้อนสูง ผลที่ได้คือฟันขาวขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเหงือกและฟัน

ขั้นตอนในการทำ Laser Tooth Whitening

  • ทาวัสดุป้องกันเหงือก (Opal dam)
  • ทาเจลฟอกสีฟันลงบนผิวฟัน
  • ฉายด้วยแสงเลเซอร์ที่ผิวหน้าฟัน
  • ล้างเจลฟอกสีฟันและวัสดุป้องกันเหงือกออก

ข้อดีของ Laser Tooth Whitening
bullet ใช้เวลาในการฟอกสีฟันไม่ถึง 1 ชั่วโมง
bullet ไม่ก่อให้เกิดความร้อนขณะฟอกสีฟัน
bullet ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเหงือก
bullet Long term effect
bullet Proven results over all other methodsก่อน


หลัง

หลังการฟอกสีฟันแล้วฟันจะขาวขึ้นเพียงใด

ปกติการทำ Laser Tooth Whitening เพียงครั้งเดียวก็ขาวขึ้นอย่างเห็นผล แต่จะสำเร็จได้ก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยประกอบ อันได้แก่ ชนิดและสาเหตุของการติดสี ความหนาของชั้นเคลือบฟัน อายุและนิสัย

ภายหลังจากการทำ Laser Tooth Whitening แล้ว ควรทำความสะอาดฟันตามปกติด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และควรหลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มมีสี ที่อาจก่อให้เกิดคราบติดสีบนฟันได้ เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม หรือสูบบุหรี่ เพื่อคงสภาพฟันขาวให้นานยิ่งขึ้น

การฟอกสีฟันด้วยแสงเลเซอร์นั้น ถือว่ามีความปลอดภัย เพราะไม่ทำอันตรายต่อฟัน แต่อาจมีผลข้างเคียงเล็กน้อยคือ อาจมีการเสียวฟัน ซึ่งจะหายไปได้เองหลังการฟอก 24-48 ชั่วโมง

ทันตกรรมรากเทียม l ทันตกรรมประดิษฐ์ l ทันตกรรมจัดฟัน l ทันตกรรมตกแต่ง l เลเซอร์ฟอกสีฟัน l รักษารากฟัน
ทันตกรรมเด็ก l ปริทันตวิทยา l ทันตกรรมบูรณะ l ทันตกรรมบดเคี้ยว l ทันตกรรมทั่วไป l ศัลยศาสตร์ช่องปาก

............................................................................................................................
MAKE SURE OF YOUR SMILE. Copyright © 2004 SILOM DENTAL BUILDING. All Rights Reserved.
Call Center : (66) 2636 9091,97 Tel : (66) 2636 9092-5  Fax : (66) 26369096
e-mail : silomdental@silomdental.com