หน้าแรก ทำเนียบทันตแพทย์ บริการ เทคโนโลยี สาระน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมตกแต่ง ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมรากเทียม ศัลศาสตร์ช่องปาก ปริทันตวิทยา
รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก ทันตกรรมบดเคี้ยว ทันตกรรมบูรณะ ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมฟอกสีฟัน

 

 

ทันตกรรมบดเคี้ยว

OCCLUSION

 

  ประวัติการศึกษา ทพญ.สุขนิภา วงศ์ทองศรี ทบ.,Thai Board, Oral Diagnostic Sciences.
ทพญ.สุขนิภา วงศ์ทองศรี, ทันตแพทย์ทันตกรรบดเคี้ยว คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
วุฒิบัตร

การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง

สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Thai Board, Oral Diagnostic Sciences.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Stomatognathic Physicology
Lund University, Sweden
อนุกรมการสอบบอร์ด วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
กรรมการวิทยาลัยทันตแพทย์สภา

  ประวัติการศึกษา ทพญ.ภาณุเพ็ญ สิทธิสมวงศ์ ทบ., ป.โท สาขาทันตกรรมบดเคี้ยว

ทพญ.ภาณุเพ็ญ สิทธิสมวงศ์, ทันตแพทย์ทันตกรรบดเคี้ยว คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
อนุมัติบัตร


ปริญญาโท

สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2535)
Management of Orofacial Pain
and Temporomandibular Disorders
University of Medicine and Dentistry of New Jersey, USA
Master of Science in Oral Biography,
University of Medicine and Dentistry of New Jersey, USA
ทันตกรรมบดเคี้ยว (จุฬา)
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

............................................................................................................................

MAKE SURE OF YOUR SMILE. Copyright © 2004 SILOM DENTAL BUILDING. All Rights Reserved.

Call Center : (66) 2636 9091,97 Tel : (66) 2636 9092-5  Fax : (66) 26369096

e-mail : silomdental@silomdental.com